Продукти

Без борд с плъзгащи врати


Серия 600 H850

Каталожен номерНаименованиеРазмери (mm)Тегло на изделието (кг)
1320101001Шкаф-маса без борд с плъзгащи врати1000/600/850
1320101002Шкаф-маса без борд с плъзгащи врати1200/600/850
1320101003Шкаф-маса без борд с плъзгащи врати1300/600/850
1320101004Шкаф-маса без борд с плъзгащи врати1400/600/850
1320101005Шкаф-маса без борд с плъзгащи врати1500/600/850
1320101006Шкаф-маса без борд с плъзгащи врати1600/600/850
1320101007Шкаф-маса без борд с плъзгащи врати1700/600/850
1320101008Шкаф-маса без борд с плъзгащи врати1800/600/850


Серия 700 H850

Каталожен номерНаименованиеРазмери (mm)Тегло на изделието (кг)
1320102001Шкаф-маса без борд с плъзгащи врати1000/700/850
1320102002Шкаф-маса без борд с плъзгащи врати1200/700/850
1320102003Шкаф-маса без борд с плъзгащи врати1300/700/850
1320102004Шкаф-маса без борд с плъзгащи врати1400/700/850
1320102005Шкаф-маса без борд с плъзгащи врати1500/700/850
1320102006Шкаф-маса без борд с плъзгащи врати1600/700/850
1320102007Шкаф-маса без борд с плъзгащи врати1700/700/850
1320102008Шкаф-маса без борд с плъзгащи врати1800/700/850


Серия 800 H850

Каталожен номерНаименованиеРазмери (mm)Тегло на изделието (кг)
1320103001Шкаф-маса без борд с плъзгащи врати1000/800/850
1320103002Шкаф-маса без борд с плъзгащи врати1200/800/850
1320103003Шкаф-маса без борд с плъзгащи врати1300/800/850
1320103004Шкаф-маса без борд с плъзгащи врати1400/800/850
1320103005Шкаф-маса без борд с плъзгащи врати1500/800/850
1320103006Шкаф-маса без борд с плъзгащи врати1600/800/850
1320103007Шкаф-маса без борд с плъзгащи врати1700/800/850
1320103008Шкаф-маса без борд с плъзгащи врати1800/800/850


Серия 600 H900

Каталожен номерНаименованиеРазмери (mm)Тегло на изделието (кг)
1320104001Шкаф-маса без борд с плъзгащи врати1000/600/900
1320104002Шкаф-маса без борд с плъзгащи врати1200/600/900
1320104003Шкаф-маса без борд с плъзгащи врати1300/600/900
1320104004Шкаф-маса без борд с плъзгащи врати1400/600/900
1320104005Шкаф-маса без борд с плъзгащи врати1500/600/900
1320104006Шкаф-маса без борд с плъзгащи врати1600/600/900
1320104007Шкаф-маса без борд с плъзгащи врати1700/600/900
1320104008Шкаф-маса без борд с плъзгащи врати1800/600/900
1320104009Шкаф-маса без борд с плъзгащи врати1900/600/900
1320104010Шкаф-маса без борд с плъзгащи врати2000/600/900
1320104011Шкаф-маса без борд с плъзгащи врати2100/600/900


Серия 700 H900

Каталожен номерНаименованиеРазмери (mm)Тегло на изделието (кг)
1320105001Шкаф-маса без борд с плъзгащи врати1000/700/900
1320105002Шкаф-маса без борд с плъзгащи врати1200/700/900
1320105003Шкаф-маса без борд с плъзгащи врати1300/700/900
1320105004Шкаф-маса без борд с плъзгащи врати1400/700/900
1320105005Шкаф-маса без борд с плъзгащи врати1500/700/900
1320105006Шкаф-маса без борд с плъзгащи врати1600/700/900
1320105007Шкаф-маса без борд с плъзгащи врати1700/700/900
1320105008Шкаф-маса без борд с плъзгащи врати1800/700/900
1320105009Шкаф-маса без борд с плъзгащи врати1900/700/900
1320105010Шкаф-маса без борд с плъзгащи врати2000/700/900
1320105011Шкаф-маса без борд с плъзгащи врати2100/700/900

1320104001-1320104011, 1320105001-1320105011
 
1320104001-1320104011, 1320105001-1320105011