За инвеститори

Извънредно общо събрание на акционерите - 06.07.2018 г.

01 - Покана
02 - Писмени документи за провеждане на ОСА
03 - Образец пълномощно - юридически лица
04 - Образец пълномощно - физически лица
05 - Протокол на СД