Продукти

С 1 гнездо без долен рафт


Серия 500 H850

Каталожен номерНаименованиеРазмери (mm)Размер на умивалника (mm)Тегло на изделието (кг)
1330101001Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт500/500/850400/400/250
1330101002Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт600/500/850400/400/250
1330101003Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт700/500/850400/400/250
1330101004Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт800/500/850400/400/250
1330101005Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт900/500/850400/400/250
1330101006Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт1000/500/850400/400/250
1330101007Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт1100/500/850400/400/250
1330101008Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт1200/500/850400/400/250
1330101009Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт1300/500/850400/400/250
1330101010Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт1400/500/850400/400/250
1330101011Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт1500/500/850400/400/250
1330101012Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт1600/500/850400/400/250
1330101013Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт1700/500/850400/400/250
1330101014Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт1800/500/850400/400/250
1330101015Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт1900/500/850400/400/250
1330101016Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт2000/500/850400/400/250
1330101017Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт2100/500/850400/400/250
1330101018Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт2200/500/850400/400/250
1330101019Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт2300/500/850400/400/250


Серия 600 H850

Каталожен номерНаименованиеРазмери (mm)Размер на умивалника (mm)Тегло на изделието (кг)
1330102001Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт500/600/850400/400/250
1330102002Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт600/600/850400/400/250
1330102003Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт700/600/850400/400/250
1330102004Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт800/600/850400/400/250
1330102005Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт900/600/850400/400/250
1330102006Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт1000/600/850400/400/250
1330102007Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт1100/600/850400/400/250
1330102008Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт1200/600/850400/400/250
1330102009Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт1300/600/850400/400/250
1330102010Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт1400/600/850400/400/250
1330102011Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт1500/600/850400/400/250
1330102012Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт1600/600/850400/400/250
1330102013Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт1700/600/850400/400/250
1330102014Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт1800/600/850400/400/250
1330102015Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт1900/600/850400/400/250
1330102016Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт2000/600/850400/400/250
1330102017Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт2100/600/850400/400/250
1330102018Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт2200/600/850400/400/250
1330102019Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт2300/600/850400/400/250
1330102020Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт700/600/850500/500/250
1330102021Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт800/600/850500/500/250
1330102022Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт900/600/850500/500/250
1330102023Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт1000/600/850500/500/250
1330102024Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт1100/600/850500/500/250
1330102025Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт1200/600/850500/500/250
1330102026Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт1300/600/850500/500/250
1330102027Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт1400/600/850500/500/250
1330102028Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт1500/600/850500/500/250
1330102029Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт1600/600/850500/500/250
1330102030Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт1700/600/850500/500/250
1330102031Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт1800/600/850500/500/250
1330102032Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт1900/600/850500/500/250
1330102033Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт2000/600/850500/500/250
1330102034Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт2100/600/850500/500/250
1330102035Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт2200/600/850500/500/250
1330102036Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт2300/600/850500/500/250


Серия 700 H850

Каталожен номерНаименованиеРазмери (mm)Размер на умивалника (mm)Тегло на изделието (кг)
1330103001Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт500/700/850400/400/250
1330103002Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт600/700/850400/400/250
1330103003Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт700/700/850400/400/250
1330103004Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт800/700/850400/400/250
1330103005Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт900/700/850400/400/250
1330103006Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт1000/700/850400/400/250
1330103007Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт1100/700/850400/400/250
1330103008Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт1200/700/850400/400/250
1330103009Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт1300/700/850400/400/250
1330103010Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт1400/700/850400/400/250
1330103011Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт1500/700/850400/400/250
1330103012Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт1600/700/850400/400/250
1330103013Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт1700/700/850400/400/250
1330103014Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт1800/700/850400/400/250
1330103015Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт1900/700/850400/400/250
1330103016Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт2000/700/850400/400/250
1330103017Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт2100/700/850400/400/250
1330103018Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт2200/700/850400/400/250
1330103019Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт2300/700/850400/400/250
1330103020Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт700/700/850500/500/250
1330103021Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт800/700/850500/500/250
1330103022Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт900/700/850500/500/250
1330103023Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт1000/700/850500/500/250
1330103024Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт1100/700/850500/500/250
1330103025Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт1200/700/850500/500/250
1330103026Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт1300/700/850500/500/250
1330103027Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт1400/700/850500/500/250
1330103028Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт1500/700/850500/500/250
1330103029Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт1600/700/850500/500/250
1330103030Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт1700/700/850500/500/250
1330103031Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт1800/700/850500/500/250
1330103032Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт1900/700/850500/500/250
1330103033Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт2000/700/850500/500/250
1330103034Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт2100/700/850500/500/250
1330103035Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт2200/700/850500/500/250
1330103036Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт2300/700/850500/500/250
1330103037Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт700/700/850600/500/300
1330103038Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт800/700/850600/500/300
1330103039Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт900/700/850600/500/300
1330103040Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт1000/700/850600/500/300
1330103041Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт1100/700/850600/500/300
1330103042Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт1200/700/850600/500/300
1330103043Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт1300/700/850600/500/300
1330103044Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт1400/700/850600/500/300
1330103045Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт1500/700/850600/500/300
1330103046Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт1600/700/850600/500/300
1330103047Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт1700/700/850600/500/300
1330103048Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт1800/700/850600/500/300
1330103049Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт1900/700/850600/500/300
1330103050Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт2000/700/850600/500/300
1330103051Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт2100/700/850600/500/300
1330103052Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт2200/700/850600/500/300
1330103053Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт2300/700/850600/500/300


Серия 800 H850

Каталожен номерНаименованиеРазмери (mm)Размер на умивалника (mm)Тегло на изделието (кг)
1330104001Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт500/800/850400/400/250
1330104002Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт600/800/850400/400/250
1330104003Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт700/800/850400/400/250
1330104004Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт800/800/850400/400/250
1330104005Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт900/800/850400/400/250
1330104006Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт1000/800/850400/400/250
1330104007Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт1100/800/850400/400/250
1330104008Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт1200/800/850400/400/250
1330104009Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт1300/800/850400/400/250
1330104010Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт1400/800/850400/400/250
1330104011Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт1500/800/850400/400/250
1330104012Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт1600/800/850400/400/250
1330104013Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт1700/800/850400/400/250
1330104014Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт1800/800/850400/400/250
1330104015Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт1900/800/850400/400/250
1330104016Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт2000/800/850400/400/250
1330104017Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт2100/800/850400/400/250
1330104018Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт2200/800/850400/400/250
1330104019Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт2300/800/850400/400/250
1330104020Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт700/800/850500/500/250
1330104021Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт800/800/850500/500/250
1330104022Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт900/800/850500/500/250
1330104023Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт1000/800/850500/500/250
1330104024Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт1100/800/850500/500/250
1330104025Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт1200/800/850500/500/250
1330104026Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт1300/800/850500/500/250
1330104027Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт1400/800/850500/500/250
1330104028Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт1500/800/850500/500/250
1330104029Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт1600/800/850500/500/250
1330104030Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт1700/800/850500/500/250
1330104031Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт1800/800/850500/500/250
1330104032Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт1900/800/850500/500/250
1330104033Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт2000/800/850500/500/250
1330104034Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт2100/800/850500/500/250
1330104035Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт2200/800/850500/500/250
1330104036Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт2300/800/850500/500/250
1330104037Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт600/800/850600/500/300
1330104038Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт700/800/850600/500/300
1330104039Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт800/800/850600/500/300
1330104040Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт900/800/850600/500/300
1330104041Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт1000/800/850600/500/300
1330104042Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт1100/800/850600/500/300
1330104043Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт1200/800/850600/500/300
1330104044Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт1300/800/850600/500/300
1330104045Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт1400/800/850600/500/300
1330104046Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт1500/800/850600/500/300
1330104047Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт1600/800/850600/500/300
1330104048Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт1700/800/850600/500/300
1330104049Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт1800/800/850600/500/300
1330104050Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт1900/800/850600/500/300
1330104051Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт2000/800/850600/500/300
1330104052Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт2100/800/850600/500/300
1330104053Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт2200/800/850600/500/300
1330104054Мивка кухненска с 1 гнездо без долен рафт2300/800/850600/500/300