Продукти

С 1 гнездо с долен рафт


Серия 500 H850

Каталожен номерНаименованиеРазмери (mm)Размер на умивалника (mm)Тегло на изделието (кг)
1330201001Мивка кухненска с 1 гнездо с долен рафт500/500/850400/400/250
1330201002Мивка кухненска с 1 гнездо с долен рафт600/500/850400/400/250
1330201003Мивка кухненска с 1 гнездо с долен рафт700/500/850400/400/250
1330201004Мивка кухненска с 1 гнездо с долен рафт800/500/850400/400/250
1330201005Мивка кухненска с 1 гнездо с долен рафт900/500/850400/400/250
1330201006Мивка кухненска с 1 гнездо с долен рафт1000/500/850400/400/250
1330201007Мивка кухненска с 1 гнездо с долен рафт1100/500/850400/400/250
1330201008Мивка кухненска с 1 гнездо с долен рафт1200/500/850400/400/250
1330201009Мивка кухненска с 1 гнездо с долен рафт1300/500/850400/400/250
1330201010Мивка кухненска с 1 гнездо с долен рафт1400/500/850400/400/250
1330201011Мивка кухненска с 1 гнездо с долен рафт1500/500/850400/400/250
1330201012Мивка кухненска с 1 гнездо с долен рафт1600/500/850400/400/250
1330201013Мивка кухненска с 1 гнездо с долен рафт1700/500/850400/400/250
1330201014Мивка кухненска с 1 гнездо с долен рафт1800/500/850400/400/250
1330201015Мивка кухненска с 1 гнездо с долен рафт1900/500/850400/400/250
1330201016Мивка кухненска с 1 гнездо с долен рафт2000/500/850400/400/250
1330201017Мивка кухненска с 1 гнездо с долен рафт2100/500/850400/400/250
1330201018Мивка кухненска с 1 гнездо с долен рафт2200/500/850400/400/250
1330201019Мивка кухненска с 1 гнездо с долен рафт2300/500/850400/400/250


Серия 600 H850

Каталожен номерНаименованиеРазмери (mm)Размер на умивалника (mm)Тегло на изделието (кг)
1330202001Мивка кухненска с 1 гнездо с долен рафт500/600/850400/400/250
1330202002Мивка кухненска с 1 гнездо с долен рафт600/600/850400/400/250
1330202003Мивка кухненска с 1 гнездо с долен рафт700/600/850400/400/250
1330202004Мивка кухненска с 1 гнездо с долен рафт800/600/850400/400/250
1330202005Мивка кухненска с 1 гнездо с долен рафт900/600/850400/400/250
1330202006Мивка кухненска с 1 гнездо с долен рафт1000/600/850400/400/250
1330202007Мивка кухненска с 1 гнездо с долен рафт1100/600/850400/400/250
1330202008Мивка кухненска с 1 гнездо с долен рафт1200/600/850400/400/250
1330202009Мивка кухненска с 1 гнездо с долен рафт1300/600/850400/400/250
1330202010Мивка кухненска с 1 гнездо с долен рафт1400/600/850400/400/250
1330202011Мивка кухненска с 1 гнездо с долен рафт1500/600/850400/400/250
1330202012Мивка кухненска с 1 гнездо с долен рафт1600/600/850400/400/250
1330202013Мивка кухненска с 1 гнездо с долен рафт1700/600/850400/400/250
1330202014Мивка кухненска с 1 гнездо с долен рафт1800/600/850400/400/250
1330202015Мивка кухненска с 1 гнездо с долен рафт1900/600/850400/400/250
1330202016Мивка кухненска с 1 гнездо с долен рафт2000/600/850400/400/250
1330202017Мивка кухненска с 1 гнездо с долен рафт2100/600/850400/400/250
1330202018Мивка кухненска с 1 гнездо с долен рафт2200/600/850400/400/250
1330202019Мивка кухненска с 1 гнездо с долен рафт2300/600/850400/400/250
1330202020Мивка кухненска с 1 гнездо, с долен рафт700/600/850500/500/250
1330202021Мивка кухненска с 1 гнездо, с долен рафт800/600/850500/500/250
1330202022Мивка кухненска с 1 гнездо, с долен рафт900/600/850500/500/250
1330202023Мивка кухненска с 1 гнездо, с долен рафт1000/600/850500/500/250
1330202024Мивка кухненска с 1 гнездо, с долен рафт1100/600/850500/500/250
1330202025Мивка кухненска с 1 гнездо, с долен рафт1200/600/850500/500/250
1330202026Мивка кухненска с 1 гнездо, с долен рафт1300/600/850500/500/250
1330202027Мивка кухненска с 1 гнездо, с долен рафт1400/600/850500/500/250
1330202028Мивка кухненска с 1 гнездо, с долен рафт1500/600/850500/500/250
1330202029Мивка кухненска с 1 гнездо, с долен рафт1600/600/850500/500/250
1330202030Мивка кухненска с 1 гнездо, с долен рафт1700/600/850500/500/250
1330202031Мивка кухненска с 1 гнездо, с долен рафт1800/600/850500/500/250
1330202032Мивка кухненска с 1 гнездо, с долен рафт1900/600/850500/500/250
1330202033Мивка кухненска с 1 гнездо, с долен рафт2000/600/850500/500/250
1330202034Мивка кухненска с 1 гнездо, с долен рафт2100/600/850500/500/250
1330202035Мивка кухненска с 1 гнездо, с долен рафт2200/600/850500/500/250
1330202036Мивка кухненска с 1 гнездо, с долен рафт2300/600/850500/500/250


Серия 700 H850

Каталожен номерНаименованиеРазмери (mm)Размер на умивалника (mm)Тегло на изделието (кг)
1330203001Мивка кухненска с 1 гнездо с долен рафт500/700/850400/400/250
1330203002Мивка кухненска с 1 гнездо с долен рафт600/700/850400/400/250
1330203003Мивка кухненска с 1 гнездо с долен рафт700/700/850400/400/250
1330203004Мивка кухненска с 1 гнездо с долен рафт800/700/850400/400/250
1330203005Мивка кухненска с 1 гнездо с долен рафт900/700/850400/400/250
1330203006Мивка кухненска с 1 гнездо с долен рафт1000/700/850400/400/250
1330203007Мивка кухненска с 1 гнездо с долен рафт1100/700/850400/400/250
1330203008Мивка кухненска с 1 гнездо с долен рафт1200/700/850400/400/250
1330203009Мивка кухненска с 1 гнездо с долен рафт1300/700/850400/400/250
1330203010Мивка кухненска с 1 гнездо с долен рафт1400/700/850400/400/250
1330203011Мивка кухненска с 1 гнездо с долен рафт1500/700/850400/400/250
1330203012Мивка кухненска с 1 гнездо с долен рафт1600/700/850400/400/250
1330203013Мивка кухненска с 1 гнездо с долен рафт1700/700/850400/400/250
1330203014Мивка кухненска с 1 гнездо с долен рафт1800/700/850400/400/250
1330203015Мивка кухненска с 1 гнездо с долен рафт1900/700/850400/400/250
1330203016Мивка кухненска с 1 гнездо с долен рафт2000/700/850400/400/250
1330203017Мивка кухненска с 1 гнездо с долен рафт2100/700/850400/400/250
1330203018Мивка кухненска с 1 гнездо с долен рафт2200/700/850400/400/250
1330203019Мивка кухненска с 1 гнездо с долен рафт2300/700/850400/400/250
1330203020Мивка кухненска с 1 гнездо, с долен рафт700/700/850500/500/250
1330203021Мивка кухненска с 1 гнездо, с долен рафт800/700/850500/500/250
1330203022Мивка кухненска с 1 гнездо, с долен рафт900/700/850500/500/250
1330203023Мивка кухненска с 1 гнездо, с долен рафт1000/700/850500/500/250
1330203024Мивка кухненска с 1 гнездо, с долен рафт1100/700/850500/500/250
1330203025Мивка кухненска с 1 гнездо, с долен рафт1200/700/850500/500/250
1330203026Мивка кухненска с 1 гнездо, с долен рафт1300/700/850500/500/250
1330203027Мивка кухненска с 1 гнездо, с долен рафт1400/700/850500/500/250
1330203028Мивка кухненска с 1 гнездо, с долен рафт1500/700/850500/500/250
1330203029Мивка кухненска с 1 гнездо, с долен рафт1600/700/850500/500/250
1330203030Мивка кухненска с 1 гнездо, с долен рафт1700/700/850500/500/250
1330203031Мивка кухненска с 1 гнездо, с долен рафт1800/700/850500/500/250
1330203032Мивка кухненска с 1 гнездо, с долен рафт1900/700/850500/500/250
1330203033Мивка кухненска с 1 гнездо, с долен рафт2000/700/850500/500/250
1330203034Мивка кухненска с 1 гнездо, с долен рафт2100/700/850500/500/250
1330203035Мивка кухненска с 1 гнездо, с долен рафт2200/700/850500/500/250
1330203036Мивка кухненска с 1 гнездо, с долен рафт2300/700/850500/500/250
1330203037Мивка кухненска с 1 гнездо, с долен рафт700/700/850600/500/300
1330203038Мивка кухненска с 1 гнездо, с долен рафт800/700/850600/500/300
1330203039Мивка кухненска с 1 гнездо, с долен рафт900/700/850600/500/300
1330203040Мивка кухненска с 1 гнездо, с долен рафт1000/700/850600/500/300
1330203041Мивка кухненска с 1 гнездо, с долен рафт1100/700/850600/500/300
1330203042Мивка кухненска с 1 гнездо, с долен рафт1200/700/850600/500/300
1330203043Мивка кухненска с 1 гнездо, с долен рафт1300/700/850600/500/300
1330203044Мивка кухненска с 1 гнездо, с долен рафт1400/700/850600/500/300
1330203045Мивка кухненска с 1 гнездо, с долен рафт1500/700/850600/500/300
1330203046Мивка кухненска с 1 гнездо, с долен рафт1600/700/850600/500/300
1330203047Мивка кухненска с 1 гнездо, с долен рафт1700/700/850600/500/300
1330203048Мивка кухненска с 1 гнездо, с долен рафт1800/700/850600/500/300
1330203049Мивка кухненска с 1 гнездо, с долен рафт1900/700/850600/500/300
1330203050Мивка кухненска с 1 гнездо, с долен рафт2000/700/850600/500/300
1330203051Мивка кухненска с 1 гнездо, с долен рафт2100/700/850600/500/300
1330203052Мивка кухненска с 1 гнездо, с долен рафт2200/700/850600/500/300
1330203053Мивка кухненска с 1 гнездо, с долен рафт2300/700/850600/500/300


Серия 800 H850

Каталожен номерНаименованиеРазмери (mm)Размер на умивалника (mm)Тегло на изделието (кг)
1330204001Мивка кухненска с 1 гнездо с долен рафт500/800/850400/400/250
1330204002Мивка кухненска с 1 гнездо с долен рафт600/800/850400/400/250
1330204003Мивка кухненска с 1 гнездо с долен рафт700/800/850400/400/250
1330204004Мивка кухненска с 1 гнездо с долен рафт800/800/850400/400/250
1330204005Мивка кухненска с 1 гнездо с долен рафт900/800/850400/400/250
1330204006Мивка кухненска с 1 гнездо с долен рафт1000/800/850400/400/250
1330204007Мивка кухненска с 1 гнездо с долен рафт1100/800/850400/400/250
1330204008Мивка кухненска с 1 гнездо с долен рафт1200/800/850400/400/250
1330204009Мивка кухненска с 1 гнездо с долен рафт1300/800/850400/400/250
1330204010Мивка кухненска с 1 гнездо с долен рафт1400/800/850400/400/250
1330204011Мивка кухненска с 1 гнездо с долен рафт1500/800/850400/400/250
1330204012Мивка кухненска с 1 гнездо с долен рафт1600/800/850400/400/250
1330204013Мивка кухненска с 1 гнездо с долен рафт1700/800/850400/400/250
1330204014Мивка кухненска с 1 гнездо с долен рафт1800/800/850400/400/250
1330204015Мивка кухненска с 1 гнездо с долен рафт1900/800/850400/400/250
1330204016Мивка кухненска с 1 гнездо с долен рафт2000/800/850400/400/250
1330204017Мивка кухненска с 1 гнездо с долен рафт2100/800/850400/400/250
1330204018Мивка кухненска с 1 гнездо с долен рафт2200/800/850400/400/250
1330204019Мивка кухненска с 1 гнездо с долен рафт2300/800/850400/400/250
1330204020Мивка кухненска с 1 гнездо, с долен рафт700/800/850500/500/250
1330204021Мивка кухненска с 1 гнездо, с долен рафт800/800/850500/500/250
1330204022Мивка кухненска с 1 гнездо, с долен рафт900/800/850500/500/250
1330204023Мивка кухненска с 1 гнездо, с долен рафт1000/800/850500/500/250
1330204024Мивка кухненска с 1 гнездо, с долен рафт1100/800/850500/500/250
1330204025Мивка кухненска с 1 гнездо, с долен рафт1200/800/850500/500/250
1330204026Мивка кухненска с 1 гнездо, с долен рафт1300/800/850500/500/250
1330204027Мивка кухненска с 1 гнездо, с долен рафт1400/800/850500/500/250
1330204028Мивка кухненска с 1 гнездо, с долен рафт1500/800/850500/500/250
1330204029Мивка кухненска с 1 гнездо, с долен рафт1600/800/850500/500/250
1330204030Мивка кухненска с 1 гнездо, с долен рафт1700/800/850500/500/250
1330204031Мивка кухненска с 1 гнездо, с долен рафт1800/800/850500/500/250
1330204032Мивка кухненска с 1 гнездо, с долен рафт1900/800/850500/500/250
1330204033Мивка кухненска с 1 гнездо, с долен рафт2000/800/850500/500/250
1330204034Мивка кухненска с 1 гнездо, с долен рафт2100/800/850500/500/250
1330204035Мивка кухненска с 1 гнездо, с долен рафт2200/800/850500/500/250
1330204036Мивка кухненска с 1 гнездо, с долен рафт2300/800/850500/500/250
1330204037Мивка кухненска с 1 гнездо, с долен рафт600/800/850600/500/300
1330204038Мивка кухненска с 1 гнездо, с долен рафт700/800/850600/500/300
1330204039Мивка кухненска с 1 гнездо, с долен рафт800/800/850600/500/300
1330204040Мивка кухненска с 1 гнездо, с долен рафт900/800/850600/500/300
1330204041Мивка кухненска с 1 гнездо, с долен рафт1000/800/850600/500/300
1330204042Мивка кухненска с 1 гнездо, с долен рафт1100/800/850600/500/300
1330204043Мивка кухненска с 1 гнездо, с долен рафт1200/800/850600/500/300
1330204044Мивка кухненска с 1 гнездо, с долен рафт1300/800/850600/500/300
1330204045Мивка кухненска с 1 гнездо, с долен рафт1400/800/850600/500/300
1330204046Мивка кухненска с 1 гнездо, с долен рафт1500/800/850600/500/300
1330204047Мивка кухненска с 1 гнездо, с долен рафт1600/800/850600/500/300
1330204048Мивка кухненска с 1 гнездо, с долен рафт1700/800/850600/500/300
1330204049Мивка кухненска с 1 гнездо, с долен рафт1800/800/850600/500/300
1330204050Мивка кухненска с 1 гнездо, с долен рафт1900/800/850600/500/300
1330204051Мивка кухненска с 1 гнездо, с долен рафт2000/800/850600/500/300
1330204052Мивка кухненска с 1 гнездо, с долен рафт2100/800/850600/500/300
1330204053Мивка кухненска с 1 гнездо, с долен рафт2200/800/850600/500/300
1330204054Мивка кухненска с 1 гнездо, с долен рафт2300/800/850600/500/300