Продукти

С 3 гнезда с долен рафт


Серия 500 H850

Каталожен номерНаименованиеРазмери (mm)Размер на умивалника (mm)Тегло на изделието (кг)
1331001001Мивка кухненска с 3 гнезда, с долен рафт1400/500/850400/400/250
1331001002Мивка кухненска с 3 гнезда, с долен рафт1500/500/850400/400/250
1331001003Мивка кухненска с 3 гнезда, с долен рафт1600/500/850400/400/250
1331001004Мивка кухненска с 3 гнезда, с долен рафт1700/500/850400/400/250
1331001005Мивка кухненска с 3 гнезда, с долен рафт1800/500/850400/400/250
1331001006Мивка кухненска с 3 гнезда, с долен рафт1900/500/850400/400/250
1331001007Мивка кухненска с 3 гнезда, с долен рафт2000/500/850400/400/250
1331001008Мивка кухненска с 3 гнезда, с долен рафт2100/500/850400/400/250
1331001009Мивка кухненска с 3 гнезда, с долен рафт2200/500/850400/400/250
1331001010Мивка кухненска с 3 гнезда, с долен рафт2300/500/850400/400/250


Серия 600 H850

Каталожен номерНаименованиеРазмери (mm)Размер на умивалника (mm)Тегло на изделието (кг)
1331002001Мивка кухненска с 3 гнезда, с долен рафт1400/600/850400/400/250
1331002002Мивка кухненска с 3 гнезда, с долен рафт1500/600/850400/400/250
1331002003Мивка кухненска с 3 гнезда, с долен рафт1600/600/850400/400/250
1331002004Мивка кухненска с 3 гнезда, с долен рафт1700/600/850400/400/250
1331002005Мивка кухненска с 3 гнезда, с долен рафт1800/600/850400/400/250
1331002006Мивка кухненска с 3 гнезда, с долен рафт1900/600/850400/400/250
1331002007Мивка кухненска с 3 гнезда, с долен рафт2000/600/850400/400/250
1331002008Мивка кухненска с 3 гнезда, с долен рафт2100/600/850400/400/250
1331002009Мивка кухненска с 3 гнезда, с долен рафт2200/600/850400/400/250
1331002010Мивка кухненска с 3 гнезда, с долен рафт2300/600/850400/400/250
1331002011Мивка кухненска с 3 гнезда, с долен рафт1800/600/850500/500/250
1331002012Мивка кухненска с 3 гнезда, с долен рафт1900/600/850500/500/250
1331002013Мивка кухненска с 3 гнезда, с долен рафт2000/600/850500/500/250
1331002014Мивка кухненска с 3 гнезда, с долен рафт2100/600/850500/500/250
1331002015Мивка кухненска с 3 гнезда, с долен рафт2200/600/850500/500/250
1331002016Мивка кухненска с 3 гнезда, с долен рафт2300/600/850500/500/250


Серия 700 H850

Каталожен номерНаименованиеРазмери (mm)Размер на умивалника (mm)Тегло на изделието (кг)
1331003001Мивка кухненска с 3 гнезда, с долен рафт1400/700/850400/400/250
1331003002Мивка кухненска с 3 гнезда, с долен рафт1500/700/850400/400/250
1331003003Мивка кухненска с 3 гнезда, с долен рафт1600/700/850400/400/250
1331003004Мивка кухненска с 3 гнезда, с долен рафт1700/700/850400/400/250
1331003005Мивка кухненска с 3 гнезда, с долен рафт1800/700/850400/400/250
1331003006Мивка кухненска с 3 гнезда, с долен рафт1900/700/850400/400/250
1331003007Мивка кухненска с 3 гнезда, с долен рафт2000/700/850400/400/250
1331003008Мивка кухненска с 3 гнезда, с долен рафт2100/700/850400/400/250
1331003009Мивка кухненска с 3 гнезда, с долен рафт2200/700/850400/400/250
1331003010Мивка кухненска с 3 гнезда, с долен рафт2300/700/850400/400/250
1331003011Мивка кухненска с 3 гнезда, с долен рафт1800/700/850500/500/250
1331003012Мивка кухненска с 3 гнезда, с долен рафт1900/700/850500/500/250
1331003013Мивка кухненска с 3 гнезда, с долен рафт2000/700/850500/500/250
1331003014Мивка кухненска с 3 гнезда, с долен рафт2100/700/850500/500/250
1331003015Мивка кухненска с 3 гнезда, с долен рафт2200/700/850500/500/250
1331003016Мивка кухненска с 3 гнезда, с долен рафт2300/700/850500/500/250
1331003017Мивка кухненска с 3 гнезда, с долен рафт2000/700/850600/500/300
1331003018Мивка кухненска с 3 гнезда, с долен рафт2100/700/850600/500/300
1331003019Мивка кухненска с 3 гнезда, с долен рафт2200/700/850600/500/300
1331003020Мивка кухненска с 3 гнезда, с долен рафт2300/700/850600/500/300


Серия 800 H850

Каталожен номерНаименованиеРазмери (mm)Размер на умивалника (mm)Тегло на изделието (кг)
1331004001Мивка кухненска с 3 гнезда, с долен рафт1400/800/850400/400/250
1331004002Мивка кухненска с 3 гнезда, с долен рафт1500/800/850400/400/250
1331004003Мивка кухненска с 3 гнезда, с долен рафт1600/800/850400/400/250
1331004004Мивка кухненска с 3 гнезда, с долен рафт1700/800/850400/400/250
1331004005Мивка кухненска с 3 гнезда, с долен рафт1800/800/850400/400/250
1331004006Мивка кухненска с 3 гнезда, с долен рафт1900/800/850400/400/250
1331004007Мивка кухненска с 3 гнезда, с долен рафт2000/800/850400/400/250
1331004008Мивка кухненска с 3 гнезда, с долен рафт2100/800/850400/400/250
1331004009Мивка кухненска с 3 гнезда, с долен рафт2200/800/850400/400/250
1331004010Мивка кухненска с 3 гнезда, с долен рафт2300/800/850400/400/250
1331004011Мивка кухненска с 3 гнезда, с долен рафт1800/800/850500/500/250
1331004012Мивка кухненска с 3 гнезда, с долен рафт1900/800/850500/500/250
1331004013Мивка кухненска с 3 гнезда, с долен рафт2000/800/850500/500/250
1331004014Мивка кухненска с 3 гнезда, с долен рафт2100/800/850500/500/250
1331004015Мивка кухненска с 3 гнезда, с долен рафт2200/800/850500/500/250
1331004016Мивка кухненска с 3 гнезда, с долен рафт2300/800/850500/500/250
1331004017Мивка кухненска с 3 гнезда, с долен рафт1700/800/850600/500/300
1331004018Мивка кухненска с 3 гнезда, с долен рафт1800/800/850600/500/300
1331004019Мивка кухненска с 3 гнезда, с долен рафт1900/800/850600/500/300
1331004020Мивка кухненска с 3 гнезда, с долен рафт2000/800/850600/500/300
1331004021Мивка кухненска с 3 гнезда, с долен рафт2100/800/850600/500/300
1331004022Мивка кухненска с 3 гнезда, с долен рафт2200/800/850600/500/300
1331004023Мивка кухненска с 3 гнезда, с долен рафт2300/800/850600/500/300