Компанията

„Торготерм” АД е публично акционерно дружество, основано през 1965 г. като предприятие за производство на професионално кухненско оборудване. От 2006 г. „Торготерм” е дъщерно дружество на „Металкомплектинженеринг” АД София, което е и мажоритарен собственик. Дружеството е сертифицирано по ISO 9001:2015 - система за управление на качеството, ISO 14001:2015 - система за управление на околната среда и
ISO 45001-2018 - система за управление на здравето и безопасността при работа.

Основната дейност на „Торготерм” е съсредоточена в две основни направления:

Редица ресторанти на курортните комплекси „Албена”, „Слънчев бряг”, „Дюни”, „Златни пясъци”, „Боровец”, „Св. св. Константин и Елена” и др. са оборудвани от „Торготерм”.

Продукция и от двата основни типа се изнася във Франция, Испания, Италия и други страни. Износът достига 80 процента от продажбите.

Благодарение на съвременния си технологичен парк, в който са включени лазерни комплекси, листообработващи центри и други машини с цифрово управление, „Торготерм” прилага гъвкави технологии и изпълнява поръчкови изделия. През 2010, този парк бе обогатен с автоматизиран технологичен комплекс за разкрояване и огъване на детайли от листов материал, по проект на японската фирма „Amada”. Проектът № BG161PO003-2.1.04 „Технологична модернизация в малки и средни предприятиа” по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 - 2013 г. е реализиран с финансовата подкрепа на Европейския съюз.

Със своите високи технологични възможности и компетентни специалисти „Торготерм” е винаги на разположение на своите клиенти и партньори.