Новости

COVID-19

05.11.2020

Всички представители на малки и средни предприятия, на които им предстои да кандидатстват по BG16RFOP002-2.088 „Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19“, могат да се запознаят с нашите продукти за ограничаване на разпространението на Ковид 19 тук. Препоръчваме ви да се свържете с екипа ни, за да обсъдим спецификата на работата и изискванията, които имате с цел най-добра защита на живота и здравето на вашите служители, доставчици, партньори, клиенти.

Промоции

19.09.2013

„Торготерм” АД предлага налични изделия на промоционални цени. Подробности може да видите тук.

СЪОБЩЕНИЕ

28.02.2013

Информация за сключен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161РО003-2.1.13-0524-С0001/27.07.2012г. за определяне на изпълнител. Пълния текст може да видите тук.

ОБЯВА

10.01.2013

Откриване процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: „Доставка, монтаж, тестване и въвеждане в експлоатация на „Автоматизирано складово съоръжение за листова стомана” в „Торготерм” АД”.

Прочети повече

Свободни работни места

02.02.2012

„Торготерм” АД обявява свободно работно място за длъжност „Инженер - конструктор”. Детайли може да откриете тук.

Пресконференция на „Торготерм” АД

25.11.2009

Проведе се пресконференция относно проект „Качествено професионално обучение, качествен човешки потенциал, конкурентно производство”

Прочети повече