Новости

Промоции

19.09.2013

„Торготерм” АД предлага налични изделия на промоционални цени. Подробности може да видите тук.

СЪОБЩЕНИЕ

28.02.2013

Информация за сключен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161РО003-2.1.13-0524-С0001/27.07.2012г. за определяне на изпълнител. Пълния текст може да видите тук.

ОБЯВА

10.01.2013

Откриване процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: „Доставка, монтаж, тестване и въвеждане в експлоатация на „Автоматизирано складово съоръжение за листова стомана” в „Торготерм” АД”.

Прочети повече

Свободни работни места

02.02.2012

„Торготерм” АД обявява свободно работно място за длъжност „Инженер - конструктор”. Детайли може да откриете тук.

Пресконференция на „Торготерм” АД

25.11.2009

Проведе се пресконференция относно проект „Качествено професионално обучение, качествен човешки потенциал, конкурентно производство”

Прочети повече