Новости

ОБЯВА

Откриване процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: „Доставка, монтаж, тестване и въвеждане в експлоатация на „Автоматизирано складово съоръжение за листова стомана” в „Торготерм” АД”.

Тръжната документация може да изтеглите тук

или на адрес: http://www.eufunds.bg/bg/page/796