Проектиране и оборудване на обекти

„Торготерм” АД осигурява проектиране, производство, доставка и монтаж, гаранционно и след-гаранционно обслужване  на изделията, съобразени със специфичните нужди на клиентите.

Хотел "Еден" - Анзер, Швейцария
 
Хотел "Еден" - Анзер, Швейцария Хотел "Еден" - Анзер, Швейцария Детска млечна кухня - гр. Плевен
Хотел "Ралица Супериор" - к.к. "Албена" Хотел "Калиакра" - к.к. "Албена" Хотел "Калиакра" - к.к. "Албена"
Хотел "Калиакра" - к.к. "Албена" СОУ "Паисий Хилендарски" - гр. Дупница