Продукти

Стенни


Без врати с плътни рафтове

Каталожен номерНаименованиеРазмери (mm)Тегло на изделието (кг)
1340101001Шкаф стенен без врати с плътни рафтове500/300/600
1340101002Шкаф стенен без врати с плътни рафтове600/300/600
1340101003Шкаф стенен без врати с плътни рафтове800/300/600
1340101004Шкаф стенен без врати с плътни рафтове900/300/600
1340101005Шкаф стенен без врати с плътни рафтове400/400/600
1340101006Шкаф стенен без врати с плътни рафтове600/400/600
1340101007Шкаф стенен без врати с плътни рафтове800/400/600
1340101008Шкаф стенен без врати с плътни рафтове900/400/600
1340101009Шкаф стенен без врати с плътни рафтове1000/400/600
1340101010Шкаф стенен без врати с плътни рафтове1200/400/600
1340101011Шкаф стенен без врати с плътни рафтове1300/400/600
1340101012Шкаф стенен без врати с плътни рафтове1400/400/600
1340101013Шкаф стенен без врати с плътни рафтове1500/400/600
1340101014Шкаф стенен без врати с плътни рафтове1600/400/600
1340101015Шкаф стенен без врати с плътни рафтове1700/400/600
1340101016Шкаф стенен без врати с плътни рафтове1800/400/600


С плъзгащи врати с плътни рафтове

Каталожен номерНаименованиеРазмери (mm)Тегло на изделието (кг)
1340103001Шкаф стенен с плъзгащи врати и плътни рафтове1000/380/600
1340103002Шкаф стенен с плъзгащи врати и плътни рафтове1100/380/600
1340103003Шкаф стенен с плъзгащи врати и плътни рафтове1200/380/600
1340103004Шкаф стенен с плъзгащи врати и плътни рафтове1300/380/600
1340103005Шкаф стенен с плъзгащи врати и плътни рафтове1400/380/600
1340103006Шкаф стенен с плъзгащи врати и плътни рафтове1500/380/600
1340103007Шкаф стенен с плъзгащи врати и плътни рафтове1600/380/600

1340101000
 
1340101000 1340102000 1340103000
1340104000