За инвеститори

Протокол от извънредно ОСА проведено на 06.07.2018 г.

06.07.2018

Протокол от извънредно ОСА проведено на 06.07.2018 г. може да видите тук в PDF файлов и списък тук.

Извънредно общо събрание на акционерите - 06.07.2018 г.

04.06.2018
Прочети повече

Протокол от ОСА проведено на 27.04.2018 г.

27.04.2018

Протокол от ОСА проведено на 27.04.2018 г. може да видите тук в PDF файлов и списък тук.

Уведомление по чл. 151, ал. 4 от ЗППЦК

26.04.2018

Уведомлението може да видите тук в PDF файлов формат.

Оповестяване на търгово предложение и становище на СД

26.04.2018

Търгово предложение
Становище на СД

Уведомление по чл. 151, ал. 4 от ЗППЦК

13.04.2018

Уведомлението може да видите тук в PDF файлов формат.

Oбщо събрание на акционерите - 27.04.2018 г.

23.03.2018
Прочети повече

Уведомление по чл. 151, ал. 4 от ЗППЦК на СД на Торготерм АД

02.03.2018

Уведомлението може да видите тук в PDF файлов формат.

Уведомление по чл.27, ал.32 от Наредба 2

15.12.2017

Уведомлението може да видите тук в PDF файлов формат.

Уведомление по чл.149а, ал.2 от ЗППЦК

28.11.2017

Уведомлението публикувано във вестник "Сега" може да видите тук в PDF файлов формат.

стр. 1 от 4  
1 2 3 4