За инвеститори

Уведомление за LEI код

22.11.2017

Уведомление за издаден LEI код, може да видите тук в PDF файлов формат.

Протокол от ОСА проведено на 02.06.2017 г.

02.06.2017

Протокол от ОСА проведено на 02.06.2017 г. може да видите тук в PDF файлов формат.

Oбщо събрание на акционерите - 02.06.2017 г.

21.04.2017
Прочети повече

Протокол от ОСА проведено на 03.06.2016 г.

03.06.2016

Протокол от ОСА проведено на 03.06.2016 г. може да видите тук в PDF файлов формат.

Oбщо събрание на акционерите - 03.06.2016 г.

28.04.2016
Прочети повече

Протокол от ОСА проведено на 29.05.2015 г.

29.05.2015

Протокол от ОСА проведено на 29.05.2015 г. може да видите тук в PDF файлов формат.

Oбщо събрание на акционерите - 29.05.2015 г.

16.04.2015
Прочети повече

Протокол от ОСА проведено на 30.05.2014 г.

02.06.2014

Протокол от ОСА проведено на 30.05.2014 г. може да видите тук в PDF файлов формат.

Oбщо събрание на акционерите - 30.05.2014 г.

25.04.2014
Прочети повече

Протокол от ОСА проведено на 19.11.2013 г.

20.11.2013

Протокол от ОСА проведено на 19.11.2013 г. може да видите тук в PDF файлов формат.

стр. 2 от 4  
1 2 3 4