За инвеститори

Протокол от ОСА проведено на 28.10.2013 г.

30.10.2013

Протокол от ОСА проведено на 28.10.2013 г. може да видите тук в PDF файлов формат.

Уведомление

24.10.2013

Уведомление от „Торготерм” АД по чл. 148 б от ЗППЦК от 23.10.2013 г. може да видите тук в PDF файлов формат.

Oбщо събрание на акционерите - 19.11.2013 г.

21.10.2013
Прочети повече

Протокол от ОСА проведено на 11.10.2013 г.

15.10.2013

Протокол от ОСА проведено на 11.10.2013 г. може да видите тук в PDF файлов формат.

Oбщо събрание на акционерите - 11.10.2013 г.

10.09.2013
Прочети повече

Протокол от ОСА проведено на 28.06.2013 г.

01.07.2013

Протокол от ОСА проведено на 28.06.2013 г. може да видите тук в PDF файлов формат и списък тук.

Oбщо събрание на акционерите - 28.06.2013 г.

23.05.2013
Прочети повече

Протокол от ОСА проведено на 29.06.2012 г.

03.07.2012

Протокол от ОСА проведено на 29.06.2012 г. може да видите тук в PDF файлов формат.

Oбщо събрание на акционерите - 29.06.2012 г.

24.05.2012

Покана за провеждане на ОСА може да видите тук в PDF файлов формат

Прочети повече

Протокол от ОСА проведено на 30.06.2011 г.

30.06.2011

Протокол от ОСА проведено на 30.06.2011 г. може да видите тук в PDF файлов формат.

стр. 3 от 4  
1 2 3 4