За инвеститори

Oбщо събрание на акционерите - 30.06.2011 г.

26.05.2011

Покана за провеждане на ОСА може да видите тук в PDF файлов формат

Прочети повече

Протокол от ОСА проведено на 5.5.2010 г.

05.05.2010

Протокол от ОСА проведено на 5.5.2010 г. може да видите тук в PDF файлов формат

Oбщо събрание на акционерите - 05.05.2010 г.

05.05.2010
Прочети повече

Протокол от ОСА 30.06.2009 г.

30.06.2009

Протокол от ОСА проведено на 30.06.2009 г. може да видите тук в PDF файлов формат

Одобрен проспект от КФН

14.12.2007

Одобреният проспект от КФН на Дружеството може да видите тук в PDF файлов формат.

Прочети повече

Актуален устав на Дружеството към 8.10.2007 г.

08.10.2007

След проведеното ОС на акционерите на 8.10.2007 г.

Прочети повече
стр. 4 от 4  
1 2 3 4