Продукти

Стелажи


Разглобяеми с плътни рафтове

Каталожен номерНаименованиеРазмери (mm)Брой рафтовеТегло на изделието (кг)
1350101001Стелаж неръждаем с 4 плътни рафта700/400/18004
1350101002Стелаж неръждаем с 4 плътни рафта800/400/18004
1350101003Стелаж неръждаем с 4 плътни рафта900/400/18004
1350101004Стелаж неръждаем с 4 плътни рафта1000/400/18004
1350101005Стелаж неръждаем с 4 плътни рафта1100/400/18004
1350101006Стелаж неръждаем с 4 плътни рафта1200/400/18004
1350101007Стелаж неръждаем с 4 плътни рафта1300/400/18004
1350101008Стелаж неръждаем с 4 плътни рафта700/500/18004
1350101009Стелаж неръждаем с 4 плътни рафта800/500/18004
1350101010Стелаж неръждаем с 4 плътни рафта900/500/18004
1350101011Стелаж неръждаем с 4 плътни рафта1000/500/18004
1350101012Стелаж неръждаем с 4 плътни рафта1100/500/18004
1350101013Стелаж неръждаем с 4 плътни рафта1200/500/18004
1350101014Стелаж неръждаем с 4 плътни рафта1300/500/18004
1350101015Стелаж неръждаем с 4 плътни рафта700/600/18004
1350101016Стелаж неръждаем с 4 плътни рафта800/600/18004
1350101017Стелаж неръждаем с 4 плътни рафта900/600/18004
1350101018Стелаж неръждаем с 4 плътни рафта1000/600/18004
1350101019Стелаж неръждаем с 4 плътни рафта1100/600/18004
1350101020Стелаж неръждаем с 4 плътни рафта1200/600/18004
1350101021Стелаж неръждаем с 4 плътни рафта700/700/18004
1350101022Стелаж неръждаем с 4 плътни рафта800/700/18004
1350101023Стелаж неръждаем с 4 плътни рафта900/700/18004
1350101024Стелаж неръждаем с 4 плътни рафта1000/700/18004
1350101025Стелаж неръждаем с 4 плътни рафта700/800/18004
1350101026Стелаж неръждаем с 4 плътни рафта800/800/18004
1350101027Стелаж неръждаем с 4 плътни рафта900/800/18004
1350101028Стелаж неръждаем с 4 плътни рафта1000/800/18004


Разглобяеми с перфорирани рафтове

Каталожен номерНаименованиеРазмери (mm)Брой рафтовеТегло на изделието (кг)
1350102001Стелаж неръждаем с 4 перфорирани рафта700/400/18004
1350102002Стелаж неръждаем с 4 перфорирани рафта800/400/18004
1350102003Стелаж неръждаем с 4 перфорирани рафта900/400/18004
1350102004Стелаж неръждаем с 4 перфорирани рафта1000/400/18004
1350102005Стелаж неръждаем с 4 перфорирани рафта1100/400/18004
1350102006Стелаж неръждаем с 4 перфорирани рафта1200/400/18004
1350102007Стелаж неръждаем с 4 перфорирани рафта1300/400/18004
1350102008Стелаж неръждаем с 4 перфорирани рафта700/500/18004
1350102009Стелаж неръждаем с 4 перфорирани рафта800/500/18004
1350102010Стелаж неръждаем с 4 перфорирани рафта900/500/18004
1350102011Стелаж неръждаем с 4 перфорирани рафта1000/500/18004
1350102012Стелаж неръждаем с 4 перфорирани рафта1100/500/18004
1350102013Стелаж неръждаем с 4 перфорирани рафта1200/500/18004
1350102014Стелаж неръждаем с 4 перфорирани рафта1300/500/18004
1350102015Стелаж неръждаем с 4 перфорирани рафта700/600/18004
1350102016Стелаж неръждаем с 4 перфорирани рафта800/600/18004
1350102017Стелаж неръждаем с 4 перфорирани рафта900/600/18004
1350102018Стелаж неръждаем с 4 перфорирани рафта1000/600/18004
1350102019Стелаж неръждаем с 4 перфорирани рафта1100/600/18004
1350102020Стелаж неръждаем с 4 перфорирани рафта1200/600/18004
1350102021Стелаж неръждаем с 4 перфорирани рафта700/700/18004
1350102022Стелаж неръждаем с 4 перфорирани рафта800/700/18004
1350102023Стелаж неръждаем с 4 перфорирани рафта900/700/18004
1350102024Стелаж неръждаем с 4 перфорирани рафта1000/700/18004
1350102025Стелаж неръждаем с 4 перфорирани рафта700/800/18004
1350102026Стелаж неръждаем с 4 перфорирани рафта800/800/18004
1350102027Стелаж неръждаем с 4 перфорирани рафта900/800/18004
1350102028Стелаж неръждаем с 4 перфорирани рафта1000/800/18004

1350101001-1350101028
 
1350101001-1350101028