Кандидатстване за работа

Свободни работни места:

няма

При кандидатстване за работа е желателно да изпратите следните документи:

 1. Молба за кандидатстване за работа
 2. Автобиография
 3. Копие от диплома за завършено образование
 4. Копия от документи за завършени курсове и придобити квалификации – ако имате
 5. Копие от шофьорска книжка – ако имате
 6. Препоръка от предишен работодател или телефон за контакт с предишен работодател - предимство

При постъпване на работа е желателно да представите следните допълнителни документи:

 1. Копие от лична карта
 2. Свидетелство за съдимост
 3. Трудова книжка
 4. Медицинско свидетелство – заверено в Трудова медицина – поликлиника – 126 кабинет
 5. Актуална снимка – 1 бр.