Продукти

Без борд с плъзгащи врати и чекмеджета


Серия 600 H900

Каталожен номерНаименованиеРазмери (mm)Тегло на изделието (кг)
1320304001Шкаф-маса без борд с плъзгащи врати и 2 чекмеджета от дясно1600/600/900
1320304002Шкаф-маса без борд с плъзгащи врати и 2 чекмеджета от дясно1900/600/900
1320304003Шкаф-маса без борд с плъзгащи врати и 2 чекмеджета от дясно2100/600/900
1320304004Шкаф-маса без борд с плъзгащи врати и 2 чекмеджета от ляво1600/600/900
1320304005Шкаф-маса без борд с плъзгащи врати и 2 чекмеджета от ляво1900/600/900
1320304006Шкаф-маса без борд с плъзгащи врати и 2 чекмеджета от ляво2100/600/900
1320304007Шкаф-маса без борд с плъзгащи врати и 3 чекмеджета от дясно1600/600/900
1320304008Шкаф-маса без борд с плъзгащи врати и 3 чекмеджета от дясно1900/600/900
1320304009Шкаф-маса без борд с плъзгащи врати и 3 чекмеджета от дясно2100/600/900
1320304010Шкаф-маса без борд с плъзгащи врати и 3 чекмеджета от ляво1600/600/900
1320304011Шкаф-маса без борд с плъзгащи врати и 3 чекмеджета от ляво1900/600/900
1320304012Шкаф-маса без борд с плъзгащи врати и 3 чекмеджета от ляво2100/600/900
1320304013Шкаф-маса без борд с плъзгащи врати и 2 чекмеджета от горе1200/600/900
1320304014Шкаф-маса без борд с плъзгащи врати и 3 чекмеджета от горе1600/600/900


Серия 700 H900

Каталожен номерНаименованиеРазмери (mm)Тегло на изделието (кг)
1320305001Шкаф-маса без борд с плъзгащи врати и 2 чекмеджета от дясно1600/700/900
1320305002Шкаф-маса без борд с плъзгащи врати и 2 чекмеджета от дясно1900/700/900
1320305003Шкаф-маса без борд с плъзгащи врати и 2 чекмеджета от дясно2100/700/900
1320305004Шкаф-маса без борд с плъзгащи врати и 2 чекмеджета от ляво1600/700/900
1320305005Шкаф-маса без борд с плъзгащи врати и 2 чекмеджета от ляво1900/700/900
1320305006Шкаф-маса без борд с плъзгащи врати и 2 чекмеджета от ляво2100/700/900
1320305007Шкаф-маса без борд с плъзгащи врати и 3 чекмеджета от дясно1600/700/900
1320305008Шкаф-маса без борд с плъзгащи врати и 3 чекмеджета от дясно1900/700/900
1320305009Шкаф-маса без борд с плъзгащи врати и 3 чекмеджета от дясно2100/700/900
1320305010Шкаф-маса без борд с плъзгащи врати и 3 чекмеджета от ляво1600/700/900
1320305011Шкаф-маса без борд с плъзгащи врати и 3 чекмеджета от ляво1900/700/900
1320305012Шкаф-маса без борд с плъзгащи врати и 3 чекмеджета от ляво2100/700/900
1320305013Шкаф-маса без борд с плъзгащи врати и 2 чекмеджета от горе1200/700/900
1320305014Шкаф-маса без борд с плъзгащи врати и 3 чекмеджета от горе1600/700/900

1320304001-1320304003, 1320305001-1320305003
 
1320304001-1320304003, 1320305001-1320305003 1320304004-1320304006, 1320305004-1320305006 1320304007-1320304009, 1320305007-1320305009
1320304010-1320304012, 1320305010-1320305012 1320304013, 1320305013 1320304014, 1320305014