Продукти

С борд с плъзгащи врати и чекмеджета


Серия 600 H900

Каталожен номерНаименованиеРазмери (mm)Тегло на изделието (кг)
1320704001Шкаф-маса с борд с плъзгащи врати и 2 чекмеджета от дясно1600/600/900
1320704002Шкаф-маса с борд с плъзгащи врати и 2 чекмеджета от дясно1900/600/900
1320704003Шкаф-маса с борд с плъзгащи врати и 2 чекмеджета от дясно2100/600/900
1320704004Шкаф-маса с борд с плъзгащи врати и 2 чекмеджета от ляво1600/600/900
1320704005Шкаф-маса с борд с плъзгащи врати и 2 чекмеджета от ляво1900/600/900
1320704006Шкаф-маса с борд с плъзгащи врати и 2 чекмеджета от ляво2100/600/900
1320704007Шкаф-маса с борд с плъзгащи врати и 3 чекмеджета от дясно1600/600/900
1320704008Шкаф-маса с борд с плъзгащи врати и 3 чекмеджета от дясно1900/600/900
1320704009Шкаф-маса с борд с плъзгащи врати и 3 чекмеджета от дясно2100/600/900
1320704010Шкаф-маса с борд с плъзгащи врати и 3 чекмеджета от ляво1600/600/900
1320704011Шкаф-маса с борд с плъзгащи врати и 3 чекмеджета от ляво1900/600/900
1320704012Шкаф-маса с борд с плъзгащи врати и 3 чекмеджета от ляво2100/600/900
1320704013Шкаф-маса с борд с плъзгащи врати и 2 чекмеджета от горе1200/600/900
1320704014Шкаф-маса с борд с плъзгащи врати и 3 чекмеджета от горе1600/600/900


Серия 700 H900

Каталожен номерНаименованиеРазмери (mm)Тегло на изделието (кг)
1320705001Шкаф-маса с борд с плъзгащи врати и 2 чекмеджета от дясно1600/700/900
1320705002Шкаф-маса с борд с плъзгащи врати и 2 чекмеджета от дясно1900/700/900
1320705003Шкаф-маса с борд с плъзгащи врати и 2 чекмеджета от дясно2100/700/900
1320705004Шкаф-маса с борд с плъзгащи врати и 2 чекмеджета от ляво1600/700/900
1320705005Шкаф-маса с борд с плъзгащи врати и 2 чекмеджета от ляво1900/700/900
1320705006Шкаф-маса с борд с плъзгащи врати и 2 чекмеджета от ляво2100/700/900
1320705007Шкаф-маса с борд с плъзгащи врати и 3 чекмеджета от дясно1600/700/900
1320705008Шкаф-маса с борд с плъзгащи врати и 3 чекмеджета от дясно1900/700/900
1320705009Шкаф-маса с борд с плъзгащи врати и 3 чекмеджета от дясно2100/700/900
1320705010Шкаф-маса с борд с плъзгащи врати и 3 чекмеджета от ляво1600/700/900
1320705011Шкаф-маса с борд с плъзгащи врати и 3 чекмеджета от ляво1900/700/900
1320705012Шкаф-маса с борд с плъзгащи врати и 3 чекмеджета от ляво2100/700/900
1320705013Шкаф-маса с борд с плъзгащи врати и 2 чекмеджета от горе1200/700/900
1320705014Шкаф-маса с борд с плъзгащи врати и 3 чекмеджета от горе1600/700/900

1320704001-1320704003, 1320705001-1320705003
 
1320704001-1320704003, 1320705001-1320705003 1320704004-1320704006, 1320705004-1320705006 1320704007-1320704009, 1320705007-1320705009
1320704010-1320704012, 1320705010-1320705012 1320704013, 1320705013 1320704014, 1320705014