Продукти

С борд с плъзгащи врати


Серия 600 H850

Каталожен номерНаименованиеРазмери (mm)Тегло на изделието (кг)
1320501001Шкаф-маса с борд с плъзгащи врати1000/600/850
1320501002Шкаф-маса с борд с плъзгащи врати1200/600/850
1320501003Шкаф-маса с борд с плъзгащи врати1300/600/850
1320501004Шкаф-маса с борд с плъзгащи врати1400/600/850
1320501005Шкаф-маса с борд с плъзгащи врати1500/600/850
1320501006Шкаф-маса с борд с плъзгащи врати1600/600/850
1320501007Шкаф-маса с борд с плъзгащи врати1700/600/850
1320501008Шкаф-маса с борд с плъзгащи врати1800/600/850


Серия 700 H850

Каталожен номерНаименованиеРазмери (mm)Тегло на изделието (кг)
1320502001Шкаф-маса с борд с плъзгащи врати1000/700/850
1320502002Шкаф-маса с борд с плъзгащи врати1200/700/850
1320502003Шкаф-маса с борд с плъзгащи врати1300/700/850
1320502004Шкаф-маса с борд с плъзгащи врати1400/700/850
1320502005Шкаф-маса с борд с плъзгащи врати1500/700/850
1320502006Шкаф-маса с борд с плъзгащи врати1600/700/850
1320502007Шкаф-маса с борд с плъзгащи врати1700/700/850
1320502008Шкаф-маса с борд с плъзгащи врати1800/700/850


Серия 800 H850

Каталожен номерНаименованиеРазмери (mm)Тегло на изделието (кг)
1320503001Шкаф-маса с борд с плъзгащи врати1000/800/850
1320503002Шкаф-маса с борд с плъзгащи врати1200/800/850
1320503003Шкаф-маса с борд с плъзгащи врати1300/800/850
1320503004Шкаф-маса с борд с плъзгащи врати1400/800/850
1320503005Шкаф-маса с борд с плъзгащи врати1500/800/850
1320503006Шкаф-маса с борд с плъзгащи врати1600/800/850
1320503007Шкаф-маса с борд с плъзгащи врати1700/800/850
1320503008Шкаф-маса с борд с плъзгащи врати1800/800/850


Серия 600 H900

Каталожен номерНаименованиеРазмери (mm)Тегло на изделието (кг)
1320504001Шкаф-маса с борд с плъзгащи врати1000/600/900
1320504002Шкаф-маса с борд с плъзгащи врати1200/600/900
1320504003Шкаф-маса с борд с плъзгащи врати1300/600/900
1320504004Шкаф-маса с борд с плъзгащи врати1400/600/900
1320504005Шкаф-маса с борд с плъзгащи врати1500/600/900
1320504006Шкаф-маса с борд с плъзгащи врати1600/600/900
1320504007Шкаф-маса с борд с плъзгащи врати1700/600/900
1320504008Шкаф-маса с борд с плъзгащи врати1800/600/900
1320504009Шкаф-маса с борд с плъзгащи врати1900/600/900
1320504010Шкаф-маса с борд с плъзгащи врати2000/600/900
1320504011Шкаф-маса с борд с плъзгащи врати2100/600/900


Серия 700 H900

Каталожен номерНаименованиеРазмери (mm)Тегло на изделието (кг)
1320505001Шкаф-маса с борд с плъзгащи врати1000/700/900
1320505002Шкаф-маса с борд с плъзгащи врати1200/700/900
1320505003Шкаф-маса с борд с плъзгащи врати1300/700/900
1320505004Шкаф-маса с борд с плъзгащи врати1400/700/900
1320505005Шкаф-маса с борд с плъзгащи врати1500/700/900
1320505006Шкаф-маса с борд с плъзгащи врати1600/700/900
1320505007Шкаф-маса с борд с плъзгащи врати1700/700/900
1320505008Шкаф-маса с борд с плъзгащи врати1800/700/900
1320505009Шкаф-маса с борд с плъзгащи врати1900/700/900
1320505010Шкаф-маса с борд с плъзгащи врати2000/700/900
1320505011Шкаф-маса с борд с плъзгащи врати2100/700/900

1320504001-1320504011, 1320505001-1320505011
 
1320504001-1320504011, 1320505001-1320505011