Продукти

С 2 гнезда без долен рафт


Серия 500 H850

Каталожен номерНаименованиеРазмери (mm)Размер на умивалника (mm)Тегло на изделието (кг)
1330501001Мивка кухненска с 2 гнезда без долен рафт1000/500/850400/400/250
1330501002Мивка кухненска с 2 гнезда без долен рафт1100/500/850400/400/250
1330501003Мивка кухненска с 2 гнезда без долен рафт1200/500/850400/400/250
1330501004Мивка кухненска с 2 гнезда без долен рафт1300/500/850400/400/250
1330501005Мивка кухненска с 2 гнезда без долен рафт1400/500/850400/400/250
1330501006Мивка кухненска с 2 гнезда без долен рафт1500/500/850400/400/250
1330501007Мивка кухненска с 2 гнезда без долен рафт1600/500/850400/400/250
1330501008Мивка кухненска с 2 гнезда без долен рафт1700/500/850400/400/250
1330501009Мивка кухненска с 2 гнезда без долен рафт1800/500/850400/400/250
1330501010Мивка кухненска с 2 гнезда без долен рафт1900/500/850400/400/250
1330501011Мивка кухненска с 2 гнезда без долен рафт2000/500/850400/400/250
1330501012Мивка кухненска с 2 гнезда без долен рафт2100/500/850400/400/250
1330501013Мивка кухненска с 2 гнезда без долен рафт2200/500/850400/400/250
1330501014Мивка кухненска с 2 гнезда без долен рафт2300/500/850400/400/250


Серия 600 H850

Каталожен номерНаименованиеРазмери (mm)Размер на умивалника (mm)Тегло на изделието (кг)
1330502001Мивка кухненска с 2 гнезда без долен рафт1000/600/850400/400/250
1330502002Мивка кухненска с 2 гнезда без долен рафт1100/600/850400/400/250
1330502003Мивка кухненска с 2 гнезда без долен рафт1200/600/850400/400/250
1330502004Мивка кухненска с 2 гнезда без долен рафт1300/600/850400/400/250
1330502005Мивка кухненска с 2 гнезда без долен рафт1400/600/850400/400/250
1330502006Мивка кухненска с 2 гнезда без долен рафт1500/600/850400/400/250
1330502007Мивка кухненска с 2 гнезда без долен рафт1600/600/850400/400/250
1330502008Мивка кухненска с 2 гнезда без долен рафт1700/600/850400/400/250
1330502009Мивка кухненска с 2 гнезда без долен рафт1800/600/850400/400/250
1330502010Мивка кухненска с 2 гнезда без долен рафт1900/600/850400/400/250
1330502011Мивка кухненска с 2 гнезда без долен рафт2000/600/850400/400/250
1330502012Мивка кухненска с 2 гнезда без долен рафт2100/600/850400/400/250
1330502013Мивка кухненска с 2 гнезда без долен рафт2200/600/850400/400/250
1330502014Мивка кухненска с 2 гнезда без долен рафт2300/600/850400/400/250
1330502015Мивка кухненска с 2 гнезда без долен рафт1200/600/850500/500/250
1330502016Мивка кухненска с 2 гнезда без долен рафт1300/600/850500/500/250
1330502017Мивка кухненска с 2 гнезда без долен рафт1400/600/850500/500/250
1330502018Мивка кухненска с 2 гнезда без долен рафт1500/600/850500/500/250
1330502019Мивка кухненска с 2 гнезда без долен рафт1600/600/850500/500/250
1330502020Мивка кухненска с 2 гнезда без долен рафт1700/600/850500/500/250
1330502021Мивка кухненска с 2 гнезда без долен рафт1800/600/850500/500/250
1330502022Мивка кухненска с 2 гнезда без долен рафт1900/600/850500/500/250
1330502023Мивка кухненска с 2 гнезда без долен рафт2000/600/850500/500/250
1330502024Мивка кухненска с 2 гнезда без долен рафт2100/600/850500/500/250
1330502025Мивка кухненска с 2 гнезда без долен рафт2200/600/850500/500/250
1330502026Мивка кухненска с 2 гнезда без долен рафт2300/600/850500/500/250


Серия 700 H850

Каталожен номерНаименованиеРазмери (mm)Размер на умивалника (mm)Тегло на изделието (кг)
1330503001Мивка кухненска с 2 гнезда без долен рафт1000/700/850400/400/250
1330503002Мивка кухненска с 2 гнезда без долен рафт1100/700/850400/400/250
1330503003Мивка кухненска с 2 гнезда без долен рафт1200/700/850400/400/250
1330503004Мивка кухненска с 2 гнезда без долен рафт1300/700/850400/400/250
1330503005Мивка кухненска с 2 гнезда без долен рафт1400/700/850400/400/250
1330503006Мивка кухненска с 2 гнезда без долен рафт1500/700/850400/400/250
1330503007Мивка кухненска с 2 гнезда без долен рафт1600/700/850400/400/250
1330503008Мивка кухненска с 2 гнезда без долен рафт1700/700/850400/400/250
1330503009Мивка кухненска с 2 гнезда без долен рафт1800/700/850400/400/250
1330503010Мивка кухненска с 2 гнезда без долен рафт1900/700/850400/400/250
1330503011Мивка кухненска с 2 гнезда без долен рафт2000/700/850400/400/250
1330503012Мивка кухненска с 2 гнезда без долен рафт2100/700/850400/400/250
1330503013Мивка кухненска с 2 гнезда без долен рафт2200/700/850400/400/250
1330503014Мивка кухненска с 2 гнезда без долен рафт2300/700/850400/400/250
1330503015Мивка кухненска с 2 гнезда без долен рафт1200/700/850500/500/250
1330503016Мивка кухненска с 2 гнезда без долен рафт1300/700/850500/500/250
1330503017Мивка кухненска с 2 гнезда без долен рафт1400/700/850500/500/250
1330503018Мивка кухненска с 2 гнезда без долен рафт1500/700/850500/500/250
1330503019Мивка кухненска с 2 гнезда без долен рафт1600/700/850500/500/250
1330503020Мивка кухненска с 2 гнезда без долен рафт1700/700/850500/500/250
1330503021Мивка кухненска с 2 гнезда без долен рафт1800/700/850500/500/250
1330503022Мивка кухненска с 2 гнезда без долен рафт1900/700/850500/500/250
1330503023Мивка кухненска с 2 гнезда без долен рафт2000/700/850500/500/250
1330503024Мивка кухненска с 2 гнезда без долен рафт2100/700/850500/500/250
1330503025Мивка кухненска с 2 гнезда без долен рафт2200/700/850500/500/250
1330503026Мивка кухненска с 2 гнезда без долен рафт2300/700/850500/500/250
1330503027Мивка кухненска с 2 гнезда без долен рафт1400/700/850600/500/300
1330503028Мивка кухненска с 2 гнезда без долен рафт1500/700/850600/500/300
1330503029Мивка кухненска с 2 гнезда без долен рафт1600/700/850600/500/300
1330503030Мивка кухненска с 2 гнезда без долен рафт1700/700/850600/500/300
1330503031Мивка кухненска с 2 гнезда без долен рафт1800/700/850600/500/300
1330503032Мивка кухненска с 2 гнезда без долен рафт1900/700/850600/500/300
1330503033Мивка кухненска с 2 гнезда без долен рафт2000/700/850600/500/300
1330503034Мивка кухненска с 2 гнезда без долен рафт2100/700/850600/500/300
1330503035Мивка кухненска с 2 гнезда без долен рафт2200/700/850600/500/300
1330503036Мивка кухненска с 2 гнезда без долен рафт2300/700/850600/500/300


Серия 800 H850

Каталожен номерНаименованиеРазмери (mm)Размер на умивалника (mm)Тегло на изделието (кг)
1330504001Мивка кухненска с 2 гнезда без долен рафт1000/800/850400/400/250
1330504002Мивка кухненска с 2 гнезда без долен рафт1100/800/850400/400/250
1330504003Мивка кухненска с 2 гнезда без долен рафт1200/800/850400/400/250
1330504004Мивка кухненска с 2 гнезда без долен рафт1300/800/850400/400/250
1330504005Мивка кухненска с 2 гнезда без долен рафт1400/800/850400/400/250
1330504006Мивка кухненска с 2 гнезда без долен рафт1500/800/850400/400/250
1330504007Мивка кухненска с 2 гнезда без долен рафт1600/800/850400/400/250
1330504008Мивка кухненска с 2 гнезда без долен рафт1700/800/850400/400/250
1330504009Мивка кухненска с 2 гнезда без долен рафт1800/800/850400/400/250
1330504010Мивка кухненска с 2 гнезда без долен рафт1900/800/850400/400/250
1330504011Мивка кухненска с 2 гнезда без долен рафт2000/800/850400/400/250
1330504012Мивка кухненска с 2 гнезда без долен рафт2100/800/850400/400/250
1330504013Мивка кухненска с 2 гнезда без долен рафт2200/800/850400/400/250
1330504014Мивка кухненска с 2 гнезда без долен рафт2300/800/850400/400/250
1330504015Мивка кухненска с 2 гнезда без долен рафт1200/800/850500/500/250
1330504016Мивка кухненска с 2 гнезда без долен рафт1300/800/850500/500/250
1330504017Мивка кухненска с 2 гнезда без долен рафт1400/800/850500/500/250
1330504018Мивка кухненска с 2 гнезда без долен рафт1500/800/850500/500/250
1330504019Мивка кухненска с 2 гнезда без долен рафт1600/800/850500/500/250
1330504020Мивка кухненска с 2 гнезда без долен рафт1700/800/850500/500/250
1330504021Мивка кухненска с 2 гнезда без долен рафт1800/800/850500/500/250
1330504022Мивка кухненска с 2 гнезда без долен рафт1900/800/850500/500/250
1330504023Мивка кухненска с 2 гнезда без долен рафт2000/800/850500/500/250
1330504024Мивка кухненска с 2 гнезда без долен рафт2100/800/850500/500/250
1330504025Мивка кухненска с 2 гнезда без долен рафт2200/800/850500/500/250
1330504026Мивка кухненска с 2 гнезда без долен рафт2300/800/850500/500/250
1330504027Мивка кухненска с 2 гнезда без долен рафт1200/800/850600/500/300
1330504028Мивка кухненска с 2 гнезда без долен рафт1300/800/850600/500/300
1330504029Мивка кухненска с 2 гнезда без долен рафт1400/800/850600/500/300
1330504030Мивка кухненска с 2 гнезда без долен рафт1500/800/850600/500/300
1330504031Мивка кухненска с 2 гнезда без долен рафт1600/800/850600/500/300
1330504032Мивка кухненска с 2 гнезда без долен рафт1700/800/850600/500/300
1330504033Мивка кухненска с 2 гнезда без долен рафт1800/800/850600/500/300
1330504034Мивка кухненска с 2 гнезда без долен рафт1900/800/850600/500/300
1330504035Мивка кухненска с 2 гнезда без долен рафт2000/800/850600/500/300
1330504036Мивка кухненска с 2 гнезда без долен рафт2100/800/850600/500/300
1330504037Мивка кухненска с 2 гнезда без долен рафт2200/800/850600/500/300
1330504038Мивка кухненска с 2 гнезда без долен рафт2300/800/850600/500/300

1330500000
 
1330500000