Продукти

С 3 гнезда без долен рафт


Серия 500 H850

Каталожен номерНаименованиеРазмери (mm)Размер на умивалника (mm)Тегло на изделието (кг)
1330901001Мивка кухненска с 3 гнезда без долен рафт1400/500/850400/400/250
1330901002Мивка кухненска с 3 гнезда без долен рафт1500/500/850400/400/250
1330901003Мивка кухненска с 3 гнезда без долен рафт1600/500/850400/400/250
1330901004Мивка кухненска с 3 гнезда без долен рафт1700/500/850400/400/250
1330901005Мивка кухненска с 3 гнезда без долен рафт1800/500/850400/400/250
1330901006Мивка кухненска с 3 гнезда без долен рафт1900/500/850400/400/250
1330901007Мивка кухненска с 3 гнезда без долен рафт2000/500/850400/400/250
1330901008Мивка кухненска с 3 гнезда без долен рафт2100/500/850400/400/250
1330901009Мивка кухненска с 3 гнезда без долен рафт2200/500/850400/400/250
1330901010Мивка кухненска с 3 гнезда без долен рафт2300/500/850400/400/250


Серия 600 H850

Каталожен номерНаименованиеРазмери (mm)Размер на умивалника (mm)Тегло на изделието (кг)
1330902001Мивка кухненска с 3 гнезда без долен рафт1400/600/850400/400/250
1330902002Мивка кухненска с 3 гнезда без долен рафт1500/600/850400/400/250
1330902003Мивка кухненска с 3 гнезда без долен рафт1600/600/850400/400/250
1330902004Мивка кухненска с 3 гнезда без долен рафт1700/600/850400/400/250
1330902005Мивка кухненска с 3 гнезда без долен рафт1800/600/850400/400/250
1330902006Мивка кухненска с 3 гнезда без долен рафт1900/600/850400/400/250
1330902007Мивка кухненска с 3 гнезда без долен рафт2000/600/850400/400/250
1330902008Мивка кухненска с 3 гнезда без долен рафт2100/600/850400/400/250
1330902009Мивка кухненска с 3 гнезда без долен рафт2200/600/850400/400/250
1330902010Мивка кухненска с 3 гнезда без долен рафт2300/600/850400/400/250
1330902011Мивка кухненска с 3 гнезда без долен рафт1800/600/850500/500/250
1330902012Мивка кухненска с 3 гнезда без долен рафт1900/600/850500/500/250
1330902013Мивка кухненска с 3 гнезда без долен рафт2000/600/850500/500/250
1330902014Мивка кухненска с 3 гнезда без долен рафт2100/600/850500/500/250
1330902015Мивка кухненска с 3 гнезда без долен рафт2200/600/850500/500/250
1330902016Мивка кухненска с 3 гнезда без долен рафт2300/600/850500/500/250


Серия 700 H850

Каталожен номерНаименованиеРазмери (mm)Размер на умивалника (mm)Тегло на изделието (кг)
1330903001Мивка кухненска с 3 гнезда без долен рафт1400/700/850400/400/250
1330903002Мивка кухненска с 3 гнезда без долен рафт1500/700/850400/400/250
1330903003Мивка кухненска с 3 гнезда без долен рафт1600/700/850400/400/250
1330903004Мивка кухненска с 3 гнезда без долен рафт1700/700/850400/400/250
1330903005Мивка кухненска с 3 гнезда без долен рафт1800/700/850400/400/250
1330903006Мивка кухненска с 3 гнезда без долен рафт1900/700/850400/400/250
1330903007Мивка кухненска с 3 гнезда без долен рафт2000/700/850400/400/250
1330903008Мивка кухненска с 3 гнезда без долен рафт2100/700/850400/400/250
1330903009Мивка кухненска с 3 гнезда без долен рафт2200/700/850400/400/250
1330903010Мивка кухненска с 3 гнезда без долен рафт2300/700/850400/400/250
1330903011Мивка кухненска с 3 гнезда без долен рафт1800/700/850500/500/250
1330903012Мивка кухненска с 3 гнезда без долен рафт1900/700/850500/500/250
1330903013Мивка кухненска с 3 гнезда без долен рафт2000/700/850500/500/250
1330903014Мивка кухненска с 3 гнезда без долен рафт2100/700/850500/500/250
1330903015Мивка кухненска с 3 гнезда без долен рафт2200/700/850500/500/250
1330903016Мивка кухненска с 3 гнезда без долен рафт2300/700/850500/500/250
1330903017Мивка кухненска с 3 гнезда без долен рафт2000/700/850600/500/300
1330903018Мивка кухненска с 3 гнезда без долен рафт2100/700/850600/500/300
1330903019Мивка кухненска с 3 гнезда без долен рафт2200/700/850600/500/300
1330903020Мивка кухненска с 3 гнезда без долен рафт2300/700/850600/500/300


Серия 800 H850

Каталожен номерНаименованиеРазмери (mm)Размер на умивалника (mm)Тегло на изделието (кг)
1330904001Мивка кухненска с 3 гнезда без долен рафт1400/800/850400/400/250
1330904002Мивка кухненска с 3 гнезда без долен рафт1500/800/850400/400/250
1330904003Мивка кухненска с 3 гнезда без долен рафт1600/800/850400/400/250
1330904004Мивка кухненска с 3 гнезда без долен рафт1700/800/850400/400/250
1330904005Мивка кухненска с 3 гнезда без долен рафт1800/800/850400/400/250
1330904006Мивка кухненска с 3 гнезда без долен рафт1900/800/850400/400/250
1330904007Мивка кухненска с 3 гнезда без долен рафт2000/800/850400/400/250
1330904008Мивка кухненска с 3 гнезда без долен рафт2100/800/850400/400/250
1330904009Мивка кухненска с 3 гнезда без долен рафт2200/800/850400/400/250
1330904010Мивка кухненска с 3 гнезда без долен рафт2300/800/850400/400/250
1330904011Мивка кухненска с 3 гнезда без долен рафт1800/800/850500/500/250
1330904012Мивка кухненска с 3 гнезда без долен рафт1900/800/850500/500/250
1330904013Мивка кухненска с 3 гнезда без долен рафт2000/800/850500/500/250
1330904014Мивка кухненска с 3 гнезда без долен рафт2100/800/850500/500/250
1330904015Мивка кухненска с 3 гнезда без долен рафт2200/800/850500/500/250
1330904016Мивка кухненска с 3 гнезда без долен рафт2300/800/850500/500/250
1330904017Мивка кухненска с 3 гнезда без долен рафт1700/800/850600/500/300
1330904018Мивка кухненска с 3 гнезда без долен рафт1800/800/850600/500/300
1330904019Мивка кухненска с 3 гнезда без долен рафт1900/800/850600/500/300
1330904020Мивка кухненска с 3 гнезда без долен рафт2000/800/850600/500/300
1330904021Мивка кухненска с 3 гнезда без долен рафт2100/800/850600/500/300
1330904022Мивка кухненска с 3 гнезда без долен рафт2200/800/850600/500/300
1330904023Мивка кухненска с 3 гнезда без долен рафт2300/800/850600/500/300