Продукти

С 2 гнезда с долен рафт


Серия 500 H850

Каталожен номерНаименованиеРазмери (mm)Размер на умивалника (mm)Тегло на изделието (кг)
1330601001Мивка кухненска с 2 гнезда с долен рафт1000/500/850400/400/250
1330601002Мивка кухненска с 2 гнезда с долен рафт1100/500/850400/400/250
1330601003Мивка кухненска с 2 гнезда с долен рафт1200/500/850400/400/250
1330601004Мивка кухненска с 2 гнезда с долен рафт1300/500/850400/400/250
1330601005Мивка кухненска с 2 гнезда с долен рафт1400/500/850400/400/250
1330601006Мивка кухненска с 2 гнезда с долен рафт1500/500/850400/400/250
1330601007Мивка кухненска с 2 гнезда с долен рафт1600/500/850400/400/250
1330601008Мивка кухненска с 2 гнезда с долен рафт1700/500/850400/400/250
1330601009Мивка кухненска с 2 гнезда с долен рафт1800/500/850400/400/250
1330601010Мивка кухненска с 2 гнезда с долен рафт1900/500/850400/400/250
1330601011Мивка кухненска с 2 гнезда с долен рафт2000/500/850400/400/250
1330601012Мивка кухненска с 2 гнезда с долен рафт2100/500/850400/400/250
1330601013Мивка кухненска с 2 гнезда с долен рафт2200/500/850400/400/250
1330601014Мивка кухненска с 2 гнезда с долен рафт2300/500/850400/400/250


Серия 600 H850

Каталожен номерНаименованиеРазмери (mm)Размер на умивалника (mm)Тегло на изделието (кг)
1330602001Мивка кухненска с 2 гнезда с долен рафт1000/600/850400/400/250
1330602002Мивка кухненска с 2 гнезда с долен рафт1100/600/850400/400/250
1330602003Мивка кухненска с 2 гнезда с долен рафт1200/600/850400/400/250
1330602004Мивка кухненска с 2 гнезда с долен рафт1300/600/850400/400/250
1330602005Мивка кухненска с 2 гнезда с долен рафт1400/600/850400/400/250
1330602006Мивка кухненска с 2 гнезда с долен рафт1500/600/850400/400/250
1330602007Мивка кухненска с 2 гнезда с долен рафт1600/600/850400/400/250
1330602008Мивка кухненска с 2 гнезда с долен рафт1700/600/850400/400/250
1330602009Мивка кухненска с 2 гнезда с долен рафт1800/600/850400/400/250
1330602010Мивка кухненска с 2 гнезда с долен рафт1900/600/850400/400/250
1330602011Мивка кухненска с 2 гнезда с долен рафт2000/600/850400/400/250
1330602012Мивка кухненска с 2 гнезда с долен рафт2100/600/850400/400/250
1330602013Мивка кухненска с 2 гнезда с долен рафт2200/600/850400/400/250
1330602014Мивка кухненска с 2 гнезда с долен рафт2300/600/850400/400/250
1330602015Мивка кухненска с 2 гнезда с долен рафт1200/600/850500/500/250
1330602016Мивка кухненска с 2 гнезда с долен рафт1300/600/850500/500/250
1330602017Мивка кухненска с 2 гнезда с долен рафт1400/600/850500/500/250
1330602018Мивка кухненска с 2 гнезда с долен рафт1500/600/850500/500/250
1330602019Мивка кухненска с 2 гнезда с долен рафт1600/600/850500/500/250
1330602020Мивка кухненска с 2 гнезда с долен рафт1700/600/850500/500/250
1330602021Мивка кухненска с 2 гнезда с долен рафт1800/600/850500/500/250
1330602022Мивка кухненска с 2 гнезда с долен рафт1900/600/850500/500/250
1330602023Мивка кухненска с 2 гнезда с долен рафт2000/600/850500/500/250
1330602024Мивка кухненска с 2 гнезда с долен рафт2100/600/850500/500/250
1330602025Мивка кухненска с 2 гнезда с долен рафт2200/600/850500/500/250
1330602026Мивка кухненска с 2 гнезда с долен рафт2300/600/850500/500/250


Серия 700 H850

Каталожен номерНаименованиеРазмери (mm)Размер на умивалника (mm)Тегло на изделието (кг)
1330603001Мивка кухненска с 2 гнезда с долен рафт1000/700/850400/400/250
1330603002Мивка кухненска с 2 гнезда с долен рафт1100/700/850400/400/250
1330603003Мивка кухненска с 2 гнезда с долен рафт1200/700/850400/400/250
1330603004Мивка кухненска с 2 гнезда с долен рафт1300/700/850400/400/250
1330603005Мивка кухненска с 2 гнезда с долен рафт1400/700/850400/400/250
1330603006Мивка кухненска с 2 гнезда с долен рафт1500/700/850400/400/250
1330603007Мивка кухненска с 2 гнезда с долен рафт1600/700/850400/400/250
1330603008Мивка кухненска с 2 гнезда с долен рафт1700/700/850400/400/250
1330603009Мивка кухненска с 2 гнезда с долен рафт1800/700/850400/400/250
1330603010Мивка кухненска с 2 гнезда с долен рафт1900/700/850400/400/250
1330603011Мивка кухненска с 2 гнезда с долен рафт2000/700/850400/400/250
1330603012Мивка кухненска с 2 гнезда с долен рафт2100/700/850400/400/250
1330603013Мивка кухненска с 2 гнезда с долен рафт2200/700/850400/400/250
1330603014Мивка кухненска с 2 гнезда с долен рафт2300/700/850400/400/250
1330603015Мивка кухненска с 2 гнезда с долен рафт1200/700/850500/500/250
1330603016Мивка кухненска с 2 гнезда с долен рафт1300/700/850500/500/250
1330603017Мивка кухненска с 2 гнезда с долен рафт1400/700/850500/500/250
1330603018Мивка кухненска с 2 гнезда с долен рафт1500/700/850500/500/250
1330603019Мивка кухненска с 2 гнезда с долен рафт1600/700/850500/500/250
1330603020Мивка кухненска с 2 гнезда с долен рафт1700/700/850500/500/250
1330603021Мивка кухненска с 2 гнезда с долен рафт1800/700/850500/500/250
1330603022Мивка кухненска с 2 гнезда с долен рафт1900/700/850500/500/250
1330603023Мивка кухненска с 2 гнезда с долен рафт2000/700/850500/500/250
1330603024Мивка кухненска с 2 гнезда с долен рафт2100/700/850500/500/250
1330603025Мивка кухненска с 2 гнезда с долен рафт2200/700/850500/500/250
1330603026Мивка кухненска с 2 гнезда с долен рафт2300/700/850500/500/250
1330603027Мивка кухненска с 2 гнезда, с долен рафт1400/700/850600/500/300
1330603028Мивка кухненска с 2 гнезда, с долен рафт1500/700/850600/500/300
1330603029Мивка кухненска с 2 гнезда, с долен рафт1600/700/850600/500/300
1330603030Мивка кухненска с 2 гнезда, с долен рафт1700/700/850600/500/300
1330603031Мивка кухненска с 2 гнезда, с долен рафт1800/700/850600/500/300
1330603032Мивка кухненска с 2 гнезда, с долен рафт1900/700/850600/500/300
1330603033Мивка кухненска с 2 гнезда, с долен рафт2000/700/850600/500/300
1330603034Мивка кухненска с 2 гнезда, с долен рафт2100/700/850600/500/300
1330603035Мивка кухненска с 2 гнезда, с долен рафт2200/700/850600/500/300
1330603036Мивка кухненска с 2 гнезда, с долен рафт2300/700/850600/500/300


Серия 800 H850

Каталожен номерНаименованиеРазмери (mm)Размер на умивалника (mm)Тегло на изделието (кг)
1330604001Мивка кухненска с 2 гнезда с долен рафт1000/800/850400/400/250
1330604002Мивка кухненска с 2 гнезда с долен рафт1100/800/850400/400/250
1330604003Мивка кухненска с 2 гнезда с долен рафт1200/800/850400/400/250
1330604004Мивка кухненска с 2 гнезда с долен рафт1300/800/850400/400/250
1330604005Мивка кухненска с 2 гнезда с долен рафт1400/800/850400/400/250
1330604006Мивка кухненска с 2 гнезда с долен рафт1500/800/850400/400/250
1330604007Мивка кухненска с 2 гнезда с долен рафт1600/800/850400/400/250
1330604008Мивка кухненска с 2 гнезда с долен рафт1700/800/850400/400/250
1330604009Мивка кухненска с 2 гнезда с долен рафт1800/800/850400/400/250
1330604010Мивка кухненска с 2 гнезда с долен рафт1900/800/850400/400/250
1330604011Мивка кухненска с 2 гнезда с долен рафт2000/800/850400/400/250
1330604012Мивка кухненска с 2 гнезда с долен рафт2100/800/850400/400/250
1330604013Мивка кухненска с 2 гнезда с долен рафт2200/800/850400/400/250
1330604014Мивка кухненска с 2 гнезда с долен рафт2300/800/850400/400/250
1330604015Мивка кухненска с 2 гнезда с долен рафт1200/800/850500/500/250
1330604016Мивка кухненска с 2 гнезда с долен рафт1300/800/850500/500/250
1330604017Мивка кухненска с 2 гнезда с долен рафт1400/800/850500/500/250
1330604018Мивка кухненска с 2 гнезда с долен рафт1500/800/850500/500/250
1330604019Мивка кухненска с 2 гнезда с долен рафт1600/800/850500/500/250
1330604020Мивка кухненска с 2 гнезда с долен рафт1700/800/850500/500/250
1330604021Мивка кухненска с 2 гнезда с долен рафт1800/800/850500/500/250
1330604022Мивка кухненска с 2 гнезда с долен рафт1900/800/850500/500/250
1330604023Мивка кухненска с 2 гнезда с долен рафт2000/800/850500/500/250
1330604024Мивка кухненска с 2 гнезда с долен рафт2100/800/850500/500/250
1330604025Мивка кухненска с 2 гнезда с долен рафт2200/800/850500/500/250
1330604026Мивка кухненска с 2 гнезда с долен рафт2300/800/850500/500/250
1330604027Мивка кухненска с 2 гнезда, с долен рафт1200/800/850600/500/300
1330604028Мивка кухненска с 2 гнезда, с долен рафт1300/800/850600/500/300
1330604029Мивка кухненска с 2 гнезда, с долен рафт1400/800/850600/500/300
1330604030Мивка кухненска с 2 гнезда, с долен рафт1500/800/850600/500/300
1330604031Мивка кухненска с 2 гнезда, с долен рафт1600/800/850600/500/300
1330604032Мивка кухненска с 2 гнезда, с долен рафт1700/800/850600/500/300
1330604033Мивка кухненска с 2 гнезда, с долен рафт1800/800/850600/500/300
1330604034Мивка кухненска с 2 гнезда, с долен рафт1900/800/850600/500/300
1330604035Мивка кухненска с 2 гнезда, с долен рафт2000/800/850600/500/300
1330604036Мивка кухненска с 2 гнезда, с долен рафт2100/800/850600/500/300
1330604037Мивка кухненска с 2 гнезда, с долен рафт2200/800/850600/500/300
1330604038Мивка кухненска с 2 гнезда, с долен рафт2300/800/850600/500/300