Продукти

Без борд без долен рафт


Серия 500 H850

Каталожен номерНаименованиеРазмери (mm)Тегло на изделието (кг)
1310101001Маса работна без борд без долен рафт500/500/850
1310101002Маса работна без борд без долен рафт600/500/850
1310101003Маса работна без борд без долен рафт700/500/850
1310101004Маса работна без борд без долен рафт800/500/850
1310101005Маса работна без борд без долен рафт900/500/850
1310101006Маса работна без борд без долен рафт1000/500/850
1310101007Маса работна без борд без долен рафт1100/500/850
1310101008Маса работна без борд без долен рафт1200/500/850
1310101009Маса работна без борд без долен рафт1300/500/850
1310101010Маса работна без борд без долен рафт1400/500/850
1310101011Маса работна без борд без долен рафт1500/500/850
1310101012Маса работна без борд без долен рафт1600/500/850
1310101013Маса работна без борд без долен рафт1700/500/850
1310101014Маса работна без борд без долен рафт1800/500/850
1310101015Маса работна без борд без долен рафт1900/500/850
1310101016Маса работна без борд без долен рафт2000/500/850
1310101017Маса работна без борд без долен рафт2100/500/850
1310101018Маса работна без борд без долен рафт2200/500/850
1310101019Маса работна без борд без долен рафт2300/500/850


Серия 600 H850

Каталожен номерНаименованиеРазмери (mm)Тегло на изделието (кг)
1310102001Маса работна без борд без долен рафт500/600/850
1310102002Маса работна без борд без долен рафт600/600/850
1310102003Маса работна без борд без долен рафт700/600/850
1310102004Маса работна без борд без долен рафт800/600/850
1310102005Маса работна без борд без долен рафт900/600/850
1310102006Маса работна без борд без долен рафт1000/600/850
1310102007Маса работна без борд без долен рафт1100/600/850
1310102008Маса работна без борд без долен рафт1200/600/850
1310102009Маса работна без борд без долен рафт1300/600/850
1310102010Маса работна без борд без долен рафт1400/600/850
1310102011Маса работна без борд без долен рафт1500/600/850
1310102012Маса работна без борд без долен рафт1600/600/850
1310102013Маса работна без борд без долен рафт1700/600/850
1310102014Маса работна без борд без долен рафт1800/600/850
1310102015Маса работна без борд без долен рафт1900/600/850
1310102016Маса работна без борд без долен рафт2000/600/850
1310102017Маса работна без борд без долен рафт2100/600/850
1310102018Маса работна без борд без долен рафт2200/600/850
1310102019Маса работна без борд без долен рафт2300/600/850


Серия 700 H850

Каталожен номерНаименованиеРазмери (mm)Тегло на изделието (кг)
1310103001Маса работна без борд без долен рафт500/700/850
1310103002Маса работна без борд без долен рафт600/700/850
1310103003Маса работна без борд без долен рафт700/700/850
1310103004Маса работна без борд без долен рафт800/700/850
1310103005Маса работна без борд без долен рафт900/700/850
1310103006Маса работна без борд без долен рафт1000/700/850
1310103007Маса работна без борд без долен рафт1100/700/850
1310103008Маса работна без борд без долен рафт1200/700/850
1310103009Маса работна без борд без долен рафт1300/700/850
1310103010Маса работна без борд без долен рафт1400/700/850
1310103011Маса работна без борд без долен рафт1500/700/850
1310103012Маса работна без борд без долен рафт1600/700/850
1310103013Маса работна без борд без долен рафт1700/700/850
1310103014Маса работна без борд без долен рафт1800/700/850
1310103015Маса работна без борд без долен рафт1900/700/850
1310103016Маса работна без борд без долен рафт2000/700/850
1310103017Маса работна без борд без долен рафт2100/700/850
1310103018Маса работна без борд без долен рафт2200/700/850
1310103019Маса работна без борд без долен рафт2300/700/850


Серия 800 H850

Каталожен номерНаименованиеРазмери (mm)Тегло на изделието (кг)
1310104001Маса работна без борд без долен рафт500/800/850
1310104002Маса работна без борд без долен рафт600/800/850
1310104003Маса работна без борд без долен рафт700/800/850
1310104004Маса работна без борд без долен рафт800/800/850
1310104005Маса работна без борд без долен рафт900/800/850
1310104006Маса работна без борд без долен рафт1000/800/850
1310104007Маса работна без борд без долен рафт1100/800/850
1310104008Маса работна без борд без долен рафт1200/800/850
1310104009Маса работна без борд без долен рафт1300/800/850
1310104010Маса работна без борд без долен рафт1400/800/850
1310104011Маса работна без борд без долен рафт1500/800/850
1310104012Маса работна без борд без долен рафт1600/800/850
1310104013Маса работна без борд без долен рафт1700/800/850
1310104014Маса работна без борд без долен рафт1800/800/850
1310104015Маса работна без борд без долен рафт1900/800/850
1310104016Маса работна без борд без долен рафт2000/800/850
1310104017Маса работна без борд без долен рафт2100/800/850
1310104018Маса работна без борд без долен рафт2200/800/850
1310104019Маса работна без борд без долен рафт2300/800/850


Серия 900 H850

Каталожен номерНаименованиеРазмери (mm)Тегло на изделието (кг)
1310105001Маса работна без борд без долен рафт500/900/850
1310105002Маса работна без борд без долен рафт600/900/850
1310105003Маса работна без борд без долен рафт700/900/850
1310105004Маса работна без борд без долен рафт800/900/850
1310105005Маса работна без борд без долен рафт900/900/850
1310105006Маса работна без борд без долен рафт1000/900/850
1310105007Маса работна без борд без долен рафт1100/900/850
1310105008Маса работна без борд без долен рафт1200/900/850
1310105009Маса работна без борд без долен рафт1300/900/850
1310105010Маса работна без борд без долен рафт1400/900/850
1310105011Маса работна без борд без долен рафт1500/900/850
1310105012Маса работна без борд без долен рафт1600/900/850
1310105013Маса работна без борд без долен рафт1700/900/850
1310105014Маса работна без борд без долен рафт1800/900/850
1310105015Маса работна без борд без долен рафт1900/900/850
1310105016Маса работна без борд без долен рафт2000/900/850
1310105017Маса работна без борд без долен рафт2100/900/850
1310105018Маса работна без борд без долен рафт2200/900/850
1310105019Маса работна без борд без долен рафт2300/900/850


Серия 600 H900

Каталожен номерНаименованиеРазмери (mm)Тегло на изделието (кг)
1310106001Маса работна без борд без долен рафт700/600/900
1310106002Маса работна без борд без долен рафт800/600/900
1310106003Маса работна без борд без долен рафт900/600/900
1310106004Маса работна без борд без долен рафт1000/600/900
1310106005Маса работна без борд без долен рафт1100/600/900
1310106006Маса работна без борд без долен рафт1200/600/900
1310106007Маса работна без борд без долен рафт1300/600/900
1310106008Маса работна без борд без долен рафт1400/600/900
1310106009Маса работна без борд без долен рафт1500/600/900
1310106010Маса работна без борд без долен рафт1600/600/900
1310106011Маса работна без борд без долен рафт1700/600/900
1310106012Маса работна без борд без долен рафт1800/600/900
1310106013Маса работна без борд без долен рафт1900/600/900
1310106014Маса работна без борд без долен рафт2000/600/900
1310106015Маса работна без борд без долен рафт2100/600/900


Серия 700 H900

Каталожен номерНаименованиеРазмери (mm)Тегло на изделието (кг)
1310107001Маса работна без борд без долен рафт700/700/900
1310107002Маса работна без борд без долен рафт800/700/900
1310107003Маса работна без борд без долен рафт900/700/900
1310107004Маса работна без борд без долен рафт1000/700/900
1310107005Маса работна без борд без долен рафт1100/700/900
1310107006Маса работна без борд без долен рафт1200/700/900
1310107007Маса работна без борд без долен рафт1300/700/900
1310107008Маса работна без борд без долен рафт1400/700/900
1310107009Маса работна без борд без долен рафт1500/700/900
1310107010Маса работна без борд без долен рафт1600/700/900
1310107011Маса работна без борд без долен рафт1700/700/900
1310107012Маса работна без борд без долен рафт1800/700/900
1310107013Маса работна без борд без долен рафт1900/700/900
1310107014Маса работна без борд без долен рафт2000/700/900
1310107015Маса работна без борд без долен рафт2100/700/900

1310106001-1310106015, 1310107001-1310107015
 
1310106001-1310106015, 1310107001-1310107015