Продукти

С борд с долен рафт


Серия 500 H850

Каталожен номерНаименованиеРазмери (mm)Тегло на изделието (кг)
1310401001Маса работна с борд с долен рафт500/500/850
1310401002Маса работна с борд с долен рафт600/500/850
1310401003Маса работна с борд с долен рафт700/500/850
1310401004Маса работна с борд с долен рафт800/500/850
1310401005Маса работна с борд с долен рафт900/500/850
1310401006Маса работна с борд с долен рафт1000/500/850
1310401007Маса работна с борд с долен рафт1100/500/850
1310401008Маса работна с борд с долен рафт1200/500/850
1310401009Маса работна с борд с долен рафт1300/500/850
1310401010Маса работна с борд с долен рафт1400/500/850
1310401011Маса работна с борд с долен рафт1500/500/850
1310401012Маса работна с борд с долен рафт1600/500/850
1310401013Маса работна с борд с долен рафт1700/500/850
1310401014Маса работна с борд с долен рафт1800/500/850
1310401015Маса работна с борд с долен рафт1900/500/850
1310401016Маса работна с борд с долен рафт2000/500/850
1310401017Маса работна с борд с долен рафт2100/500/850
1310401018Маса работна с борд с долен рафт2200/500/850
1310401019Маса работна с борд с долен рафт2300/500/850


Серия 600 H850

Каталожен номерНаименованиеРазмери (mm)Тегло на изделието (кг)
1310402001Маса работна с борд с долен рафт500/600/850
1310402002Маса работна с борд с долен рафт600/600/850
1310402003Маса работна с борд с долен рафт700/600/850
1310402004Маса работна с борд с долен рафт800/600/850
1310402005Маса работна с борд с долен рафт900/600/850
1310402006Маса работна с борд с долен рафт1000/600/850
1310402007Маса работна с борд с долен рафт1100/600/850
1310402008Маса работна с борд с долен рафт1200/600/850
1310402009Маса работна с борд с долен рафт1300/600/850
1310402010Маса работна с борд с долен рафт1400/600/850
1310402011Маса работна с борд с долен рафт1500/600/850
1310402012Маса работна с борд с долен рафт1600/600/850
1310402013Маса работна с борд с долен рафт1700/600/850
1310402014Маса работна с борд с долен рафт1800/600/850
1310402015Маса работна с борд с долен рафт1900/600/850
1310402016Маса работна с борд с долен рафт2000/600/850
1310402017Маса работна с борд с долен рафт2100/600/850
1310402018Маса работна с борд с долен рафт2200/600/850
1310402019Маса работна с борд с долен рафт2300/600/850


Серия 700 H850

Каталожен номерНаименованиеРазмери (mm)Тегло на изделието (кг)
1310403001Маса работна с борд с долен рафт500/700/850
1310403002Маса работна с борд с долен рафт600/700/850
1310403003Маса работна с борд с долен рафт700/700/850
1310403004Маса работна с борд с долен рафт800/700/850
1310403005Маса работна с борд с долен рафт900/700/850
1310403006Маса работна с борд с долен рафт1000/700/850
1310403007Маса работна с борд с долен рафт1100/700/850
1310403008Маса работна с борд с долен рафт1200/700/850
1310403009Маса работна с борд с долен рафт1300/700/850
1310403010Маса работна с борд с долен рафт1400/700/850
1310403011Маса работна с борд с долен рафт1500/700/850
1310403012Маса работна с борд с долен рафт1600/700/850
1310403013Маса работна с борд с долен рафт1700/700/850
1310403014Маса работна с борд с долен рафт1800/700/850
1310403015Маса работна с борд с долен рафт1900/700/850
1310403016Маса работна с борд с долен рафт2000/700/850
1310403017Маса работна с борд с долен рафт2100/700/850
1310403018Маса работна с борд с долен рафт2200/700/850
1310403019Маса работна с борд с долен рафт2300/700/850


Серия 800 H850

Каталожен номерНаименованиеРазмери (mm)Тегло на изделието (кг)
1310404001Маса работна с борд с долен рафт500/800/850
1310404002Маса работна с борд с долен рафт600/800/850
1310404003Маса работна с борд с долен рафт700/800/850
1310404004Маса работна с борд с долен рафт800/800/850
1310404005Маса работна с борд с долен рафт900/800/850
1310404006Маса работна с борд с долен рафт1000/800/850
1310404007Маса работна с борд с долен рафт1100/800/850
1310404008Маса работна с борд с долен рафт1200/800/850
1310404009Маса работна с борд с долен рафт1300/800/850
1310404010Маса работна с борд с долен рафт1400/800/850
1310404011Маса работна с борд с долен рафт1500/800/850
1310404012Маса работна с борд с долен рафт1600/800/850
1310404013Маса работна с борд с долен рафт1700/800/850
1310404014Маса работна с борд с долен рафт1800/800/850
1310404015Маса работна с борд с долен рафт1900/800/850
1310404016Маса работна с борд с долен рафт2000/800/850
1310404017Маса работна с борд с долен рафт2100/800/850
1310404018Маса работна с борд с долен рафт2200/800/850
1310404019Маса работна с борд с долен рафт2300/800/850


Серия 900 H850

Каталожен номерНаименованиеРазмери (mm)Тегло на изделието (кг)
1310405001Маса работна с борд с долен рафт500/900/850
1310405002Маса работна с борд с долен рафт600/900/850
1310405003Маса работна с борд с долен рафт700/900/850
1310405004Маса работна с борд с долен рафт800/900/850
1310405005Маса работна с борд с долен рафт900/900/850
1310405006Маса работна с борд с долен рафт1000/900/850
1310405007Маса работна с борд с долен рафт1100/900/850
1310405008Маса работна с борд с долен рафт1200/900/850
1310405009Маса работна с борд с долен рафт1300/900/850
1310405010Маса работна с борд с долен рафт1400/900/850
1310405011Маса работна с борд с долен рафт1500/900/850
1310405012Маса работна с борд с долен рафт1600/900/850
1310405013Маса работна с борд с долен рафт1700/900/850
1310405014Маса работна с борд с долен рафт1800/900/850
1310405015Маса работна с борд с долен рафт1900/900/850
1310405016Маса работна с борд с долен рафт2000/900/850
1310405017Маса работна с борд с долен рафт2100/900/850
1310405018Маса работна с борд с долен рафт2200/900/850
1310405019Маса работна с борд с долен рафт2300/900/850


Серия 600 H900

Каталожен номерНаименованиеРазмери (mm)Тегло на изделието (кг)
1310406001Маса работна с борд с долен рафт700/600/900
1310406002Маса работна с борд с долен рафт800/600/900
1310406003Маса работна с борд с долен рафт900/600/900
1310406004Маса работна с борд с долен рафт1000/600/900
1310406005Маса работна с борд с долен рафт1100/600/900
1310406006Маса работна с борд с долен рафт1200/600/900
1310406007Маса работна с борд с долен рафт1300/600/900
1310406008Маса работна с борд с долен рафт1400/600/900
1310406009Маса работна с борд с долен рафт1500/600/900
1310406010Маса работна с борд с долен рафт1600/600/900
1310406011Маса работна с борд с долен рафт1700/600/900
1310406012Маса работна с борд с долен рафт1800/600/900
1310406013Маса работна с борд с долен рафт1900/600/900
1310406014Маса работна с борд с долен рафт2000/600/900
1310406015Маса работна с борд с долен рафт2100/600/900


Серия 700 H900

Каталожен номерНаименованиеРазмери (mm)Тегло на изделието (кг)
1310407001Маса работна с борд с долен рафт700/700/900
1310407002Маса работна с борд с долен рафт800/700/900
1310407003Маса работна с борд с долен рафт900/700/900
1310407004Маса работна с борд с долен рафт1000/700/900
1310407005Маса работна с борд с долен рафт1100/700/900
1310407006Маса работна с борд с долен рафт1200/700/900
1310407007Маса работна с борд с долен рафт1300/700/900
1310407008Маса работна с борд с долен рафт1400/700/900
1310407009Маса работна с борд с долен рафт1500/700/900
1310407010Маса работна с борд с долен рафт1600/700/900
1310407011Маса работна с борд с долен рафт1700/700/900
1310407012Маса работна с борд с долен рафт1800/700/900
1310407013Маса работна с борд с долен рафт1900/700/900
1310407014Маса работна с борд с долен рафт2000/700/900
1310407015Маса работна с борд с долен рафт2100/700/900

1310400000
 
1310400000 1310406001-1310406015, 1310407001-1310407015