Продукти

Без борд с долен рафт


Серия 500 H850

Каталожен номерНаименованиеРазмери (mm)Тегло на изделието (кг)
1310201001Маса работна без борд с долен рафт500/500/850
1310201002Маса работна без борд с долен рафт600/500/850
1310201003Маса работна без борд с долен рафт700/500/850
1310201004Маса работна без борд с долен рафт800/500/850
1310201005Маса работна без борд с долен рафт900/500/850
1310201006Маса работна без борд с долен рафт1000/500/850
1310201007Маса работна без борд с долен рафт1100/500/850
1310201008Маса работна без борд с долен рафт1200/500/850
1310201009Маса работна без борд с долен рафт1300/500/850
1310201010Маса работна без борд с долен рафт1400/500/850
1310201011Маса работна без борд с долен рафт1500/500/850
1310201012Маса работна без борд с долен рафт1600/500/850
1310201013Маса работна без борд с долен рафт1700/500/850
1310201014Маса работна без борд с долен рафт1800/500/850
1310201015Маса работна без борд с долен рафт1900/500/850
1310201016Маса работна без борд с долен рафт2000/500/850
1310201017Маса работна без борд с долен рафт2100/500/850
1310201018Маса работна без борд с долен рафт2200/500/850
1310201019Маса работна без борд с долен рафт2300/500/850


Серия 600 H850

Каталожен номерНаименованиеРазмери (mm)Тегло на изделието (кг)
1310202001Маса работна без борд с долен рафт500/600/850
1310202002Маса работна без борд с долен рафт600/600/850
1310202003Маса работна без борд с долен рафт700/600/850
1310202004Маса работна без борд с долен рафт800/600/850
1310202005Маса работна без борд с долен рафт900/600/850
1310202006Маса работна без борд с долен рафт1000/600/850
1310202007Маса работна без борд с долен рафт1100/600/850
1310202008Маса работна без борд с долен рафт1200/600/850
1310202009Маса работна без борд с долен рафт1300/600/850
1310202010Маса работна без борд с долен рафт1400/600/850
1310202011Маса работна без борд с долен рафт1500/600/850
1310202012Маса работна без борд с долен рафт1600/600/850
1310202013Маса работна без борд с долен рафт1700/600/850
1310202014Маса работна без борд с долен рафт1800/600/850
1310202015Маса работна без борд с долен рафт1900/600/850
1310202016Маса работна без борд с долен рафт2000/600/850
1310202017Маса работна без борд с долен рафт2100/600/850
1310202018Маса работна без борд с долен рафт2200/600/850
1310202019Маса работна без борд с долен рафт2300/600/850


Серия 700 H850

Каталожен номерНаименованиеРазмери (mm)Тегло на изделието (кг)
1310203001Маса работна без борд с долен рафт500/700/850
1310203002Маса работна без борд с долен рафт600/700/850
1310203003Маса работна без борд с долен рафт700/700/850
1310203004Маса работна без борд с долен рафт800/700/850
1310203005Маса работна без борд с долен рафт900/700/850
1310203006Маса работна без борд с долен рафт1000/700/850
1310203007Маса работна без борд с долен рафт1100/700/850
1310203008Маса работна без борд с долен рафт1200/700/850
1310203009Маса работна без борд с долен рафт1300/700/850
1310203010Маса работна без борд с долен рафт1400/700/850
1310203011Маса работна без борд с долен рафт1500/700/850
1310203012Маса работна без борд с долен рафт1600/700/850
1310203013Маса работна без борд с долен рафт1700/700/850
1310203014Маса работна без борд с долен рафт1800/700/850
1310203015Маса работна без борд с долен рафт1900/700/850
1310203016Маса работна без борд с долен рафт2000/700/850
1310203017Маса работна без борд с долен рафт2100/700/850
1310203018Маса работна без борд с долен рафт2200/700/850
1310203019Маса работна без борд с долен рафт2300/700/850


Серия 800 H850

Каталожен номерНаименованиеРазмери (mm)Тегло на изделието (кг)
1310204001Маса работна без борд с долен рафт500/800/850
1310204002Маса работна без борд с долен рафт600/800/850
1310204003Маса работна без борд с долен рафт700/800/850
1310204004Маса работна без борд с долен рафт800/800/850
1310204005Маса работна без борд с долен рафт900/800/850
1310204006Маса работна без борд с долен рафт1000/800/850
1310204007Маса работна без борд с долен рафт1100/800/850
1310204008Маса работна без борд с долен рафт1200/800/850
1310204009Маса работна без борд с долен рафт1300/800/850
1310204010Маса работна без борд с долен рафт1400/800/850
1310204011Маса работна без борд с долен рафт1500/800/850
1310204012Маса работна без борд с долен рафт1600/800/850
1310204013Маса работна без борд с долен рафт1700/800/850
1310204014Маса работна без борд с долен рафт1800/800/850
1310204015Маса работна без борд с долен рафт1900/800/850
1310204016Маса работна без борд с долен рафт2000/800/850
1310204017Маса работна без борд с долен рафт2100/800/850
1310204018Маса работна без борд с долен рафт2200/800/850
1310204019Маса работна без борд с долен рафт2300/800/850


Серия 900 H850

Каталожен номерНаименованиеРазмери (mm)Тегло на изделието (кг)
1310205001Маса работна без борд с долен рафт500/900/850
1310205002Маса работна без борд с долен рафт600/900/850
1310205003Маса работна без борд с долен рафт700/900/850
1310205004Маса работна без борд с долен рафт800/900/850
1310205005Маса работна без борд с долен рафт900/900/850
1310205006Маса работна без борд с долен рафт1000/900/850
1310205007Маса работна без борд с долен рафт1100/900/850
1310205008Маса работна без борд с долен рафт1200/900/850
1310205009Маса работна без борд с долен рафт1300/900/850
1310205010Маса работна без борд с долен рафт1400/900/850
1310205011Маса работна без борд с долен рафт1500/900/850
1310205012Маса работна без борд с долен рафт1600/900/850
1310205013Маса работна без борд с долен рафт1700/900/850
1310205014Маса работна без борд с долен рафт1800/900/850
1310205015Маса работна без борд с долен рафт1900/900/850
1310205016Маса работна без борд с долен рафт2000/900/850
1310205017Маса работна без борд с долен рафт2100/900/850
1310205018Маса работна без борд с долен рафт2200/900/850
1310205019Маса работна без борд с долен рафт2300/900/850


Серия 600 H900

Каталожен номерНаименованиеРазмери (mm)Тегло на изделието (кг)
1310206001Маса работна без борд с долен рафт700/600/900
1310206002Маса работна без борд с долен рафт800/600/900
1310206003Маса работна без борд с долен рафт900/600/900
1310206004Маса работна без борд с долен рафт1000/600/900
1310206005Маса работна без борд с долен рафт1100/600/900
1310206006Маса работна без борд с долен рафт1200/600/900
1310206007Маса работна без борд с долен рафт1300/600/900
1310206008Маса работна без борд с долен рафт1400/600/900
1310206009Маса работна без борд с долен рафт1500/600/900
1310206010Маса работна без борд с долен рафт1600/600/900
1310206011Маса работна без борд с долен рафт1700/600/900
1310206012Маса работна без борд с долен рафт1800/600/900
1310206013Маса работна без борд с долен рафт1900/600/900
1310206014Маса работна без борд с долен рафт2000/600/900
1310206015Маса работна без борд с долен рафт2100/600/900


Серия 700 H900

Каталожен номерНаименованиеРазмери (mm)Тегло на изделието (кг)
1310207001Маса работна без борд с долен рафт700/700/900
1310207002Маса работна без борд с долен рафт800/700/900
1310207003Маса работна без борд с долен рафт900/700/900
1310207004Маса работна без борд с долен рафт1000/700/900
1310207005Маса работна без борд с долен рафт1100/700/900
1310207006Маса работна без борд с долен рафт1200/700/900
1310207007Маса работна без борд с долен рафт1300/700/900
1310207008Маса работна без борд с долен рафт1400/700/900
1310207009Маса работна без борд с долен рафт1500/700/900
1310207010Маса работна без борд с долен рафт1600/700/900
1310207011Маса работна без борд с долен рафт1700/700/900
1310207012Маса работна без борд с долен рафт1800/700/900
1310207013Маса работна без борд с долен рафт1900/700/900
1310207014Маса работна без борд с долен рафт2000/700/900
1310207015Маса работна без борд с долен рафт2100/700/900

1310200000
 
1310200000 1310206001-1310206015, 1310207001-1310207015