Продукти

С борд без долен рафт


Серия 500 H850

Каталожен номерНаименованиеРазмери (mm)Тегло на изделието (кг)
1310301001Маса работна с борд без долен рафт500/500/850
1310301002Маса работна с борд без долен рафт600/500/850
1310301003Маса работна с борд без долен рафт700/500/850
1310301004Маса работна с борд без долен рафт800/500/850
1310301005Маса работна с борд без долен рафт900/500/850
1310301006Маса работна с борд без долен рафт1000/500/850
1310301007Маса работна с борд без долен рафт1100/500/850
1310301008Маса работна с борд без долен рафт1200/500/850
1310301009Маса работна с борд без долен рафт1300/500/850
1310301010Маса работна с борд без долен рафт1400/500/850
1310301011Маса работна с борд без долен рафт1500/500/850
1310301012Маса работна с борд без долен рафт1600/500/850
1310301013Маса работна с борд без долен рафт1700/500/850
1310301014Маса работна с борд без долен рафт1800/500/850
1310301015Маса работна с борд без долен рафт1900/500/850
1310301016Маса работна с борд без долен рафт2000/500/850
1310301017Маса работна с борд без долен рафт2100/500/850
1310301018Маса работна с борд без долен рафт2200/500/850
1310301019Маса работна с борд без долен рафт2300/500/850


Серия 600 H850

Каталожен номерНаименованиеРазмери (mm)Тегло на изделието (кг)
1310302001Маса работна с борд без долен рафт500/600/850
1310302002Маса работна с борд без долен рафт600/600/850
1310302003Маса работна с борд без долен рафт700/600/850
1310302004Маса работна с борд без долен рафт800/600/850
1310302005Маса работна с борд без долен рафт900/600/850
1310302006Маса работна с борд без долен рафт1000/600/850
1310302007Маса работна с борд без долен рафт1100/600/850
1310302008Маса работна с борд без долен рафт1200/600/850
1310302009Маса работна с борд без долен рафт1300/600/850
1310302010Маса работна с борд без долен рафт1400/600/850
1310302011Маса работна с борд без долен рафт1500/600/850
1310302012Маса работна с борд без долен рафт1600/600/850
1310302013Маса работна с борд без долен рафт1700/600/850
1310302014Маса работна с борд без долен рафт1800/600/850
1310302015Маса работна с борд без долен рафт1900/600/850
1310302016Маса работна с борд без долен рафт2000/600/850
1310302017Маса работна с борд без долен рафт2100/600/850
1310302018Маса работна с борд без долен рафт2200/600/850
1310302019Маса работна с борд без долен рафт2300/600/850


Серия 700 H850

Каталожен номерНаименованиеРазмери (mm)Тегло на изделието (кг)
1310303001Маса работна с борд без долен рафт500/700/850
1310303002Маса работна с борд без долен рафт600/700/850
1310303003Маса работна с борд без долен рафт700/700/850
1310303004Маса работна с борд без долен рафт800/700/850
1310303005Маса работна с борд без долен рафт900/700/850
1310303006Маса работна с борд без долен рафт1000/700/850
1310303007Маса работна с борд без долен рафт1100/700/850
1310303008Маса работна с борд без долен рафт1200/700/850
1310303009Маса работна с борд без долен рафт1300/700/850
1310303010Маса работна с борд без долен рафт1400/700/850
1310303011Маса работна с борд без долен рафт1500/700/850
1310303012Маса работна с борд без долен рафт1600/700/850
1310303013Маса работна с борд без долен рафт1700/700/850
1310303014Маса работна с борд без долен рафт1800/700/850
1310303015Маса работна с борд без долен рафт1900/700/850
1310303016Маса работна с борд без долен рафт2000/700/850
1310303017Маса работна с борд без долен рафт2100/700/850
1310303018Маса работна с борд без долен рафт2200/700/850
1310303019Маса работна с борд без долен рафт2300/700/850


Серия 800 H850

Каталожен номерНаименованиеРазмери (mm)Тегло на изделието (кг)
1310304001Маса работна с борд без долен рафт500/800/850
1310304002Маса работна с борд без долен рафт600/800/850
1310304003Маса работна с борд без долен рафт700/800/850
1310304004Маса работна с борд без долен рафт800/800/850
1310304005Маса работна с борд без долен рафт900/800/850
1310304006Маса работна с борд без долен рафт1000/800/850
1310304007Маса работна с борд без долен рафт1100/800/850
1310304008Маса работна с борд без долен рафт1200/800/850
1310304009Маса работна с борд без долен рафт1300/800/850
1310304010Маса работна с борд без долен рафт1400/800/850
1310304011Маса работна с борд без долен рафт1500/800/850
1310304012Маса работна с борд без долен рафт1600/800/850
1310304013Маса работна с борд без долен рафт1700/800/850
1310304014Маса работна с борд без долен рафт1800/800/850
1310304016Маса работна с борд без долен рафт2000/800/850
1310304017Маса работна с борд без долен рафт2100/800/850
1310304018Маса работна с борд без долен рафт2200/800/850
1310304019Маса работна с борд без долен рафт2300/800/850
1310304150Маса работна с борд без долен рафт1900/800/850


Серия 900 H850

Каталожен номерНаименованиеРазмери (mm)Тегло на изделието (кг)
1310305001Маса работна с борд без долен рафт500/900/850
1310305002Маса работна с борд без долен рафт600/900/850
1310305003Маса работна с борд без долен рафт700/900/850
1310305004Маса работна с борд без долен рафт800/900/850
1310305005Маса работна с борд без долен рафт900/900/850
1310305006Маса работна с борд без долен рафт1000/900/850
1310305007Маса работна с борд без долен рафт1100/900/850
1310305008Маса работна с борд без долен рафт1200/900/850
1310305009Маса работна с борд без долен рафт1300/900/850
1310305010Маса работна с борд без долен рафт1400/900/850
1310305011Маса работна с борд без долен рафт1500/900/850
1310305012Маса работна с борд без долен рафт1600/900/850
1310305013Маса работна с борд без долен рафт1700/900/850
1310305014Маса работна с борд без долен рафт1800/900/850
1310305015Маса работна с борд без долен рафт1900/900/850
1310305016Маса работна с борд без долен рафт2000/900/850
1310305017Маса работна с борд без долен рафт2100/900/850
1310305018Маса работна с борд без долен рафт2200/900/850
1310305019Маса работна с борд без долен рафт2300/900/850


Серия 600 H900

Каталожен номерНаименованиеРазмери (mm)Тегло на изделието (кг)
1310306001Маса работна с борд без долен рафт700/600/900
1310306002Маса работна с борд без долен рафт800/600/900
1310306003Маса работна с борд без долен рафт900/600/900
1310306004Маса работна с борд без долен рафт1000/600/900
1310306005Маса работна с борд без долен рафт1100/600/900
1310306006Маса работна с борд без долен рафт1200/600/900
1310306007Маса работна с борд без долен рафт1300/600/900
1310306008Маса работна с борд без долен рафт1400/600/900
1310306009Маса работна с борд без долен рафт1500/600/900
1310306010Маса работна с борд без долен рафт1600/600/900
1310306011Маса работна с борд без долен рафт1700/600/900
1310306012Маса работна с борд без долен рафт1800/600/900
1310306013Маса работна с борд без долен рафт1900/600/900
1310306014Маса работна с борд без долен рафт2000/600/900
1310306015Маса работна с борд без долен рафт2100/600/900


Серия 700 H900

Каталожен номерНаименованиеРазмери (mm)Тегло на изделието (кг)
1310307001Маса работна с борд без долен рафт700/700/900
1310307002Маса работна с борд без долен рафт800/700/900
1310307003Маса работна с борд без долен рафт900/700/900
1310307004Маса работна с борд без долен рафт1000/700/900
1310307005Маса работна с борд без долен рафт1100/700/900
1310307006Маса работна с борд без долен рафт1200/700/900
1310307007Маса работна с борд без долен рафт1300/700/900
1310307008Маса работна с борд без долен рафт1400/700/900
1310307009Маса работна с борд без долен рафт1500/700/900
1310307010Маса работна с борд без долен рафт1600/700/900
1310307011Маса работна с борд без долен рафт1700/700/900
1310307012Маса работна с борд без долен рафт1800/700/900
1310307013Маса работна с борд без долен рафт1900/700/900
1310307014Маса работна с борд без долен рафт2000/700/900
1310307015Маса работна с борд без долен рафт2100/700/900

1310306001-1310306015, 1310307001-1310307015
 
1310306001-1310306015, 1310307001-1310307015